Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.
Mobiliteitstransitie

De mobiliteitstransitie vraagt om een nieuwe balans

De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. Zo willen we slimmer en flexibeler reizen. Duurzamer reizen willen we ook, maar zonder dat we te veel inleveren op comfort en betaalbaarheid.

Tegelijkertijd is mobiliteit een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Het kan niet los worden gezien van vraagstukken op het gebied van economie, klimaat, energie en digitalisering.

De mobiliteit van de toekomst vraagt daarom om een nieuw evenwicht. Tussen individuele wensen van gebruikers en collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit.

Dat is een transitie én een samenwerkingsopgave.

Een integrale aanpak voor mobiliteitstransitie

Onze aanpak bundelt onze kennis en ervaring op het gebied van strategie-ontwikkeling, implementatiekracht en technologie:

Figuur integrale aanpak mobiliteitstransitie

Doelgerichte strategie

Wat is er nodig voor een duurzame mobiliteitsstrategie? Samen bepalen wij de voorwaarden. En we werken programma’s uit om die strategie succesvol uit te voeren.

Deskundige implementatie

Vanuit onze expertise in het mobiliteitsdomein ondersteunen wij bij de implementatie van de strategie. We zorgen daarbij voor zorgvuldige, tijdige uitvoering.

Innovatieve technologie

Innovaties op het gebied van datacollectie en digitale tools bieden nieuwe mogelijkheden voor mens en omgeving. Wij helpen u om slimme oplossingen zoals Flowtack, en MaaS succesvol toe te passen.

Download de whitepaperDownload de whitepaper
Whitepaper

Toekomstvaste inrichting van wegen: een verkenning naar de impact van geautomatiseerd verkeer en vervoer

Van rijtaakondersteunende systemen tot zelfrijdende auto’s. De overgang naar geautomatiseerd verkeer is in volle gang. Hiermee verandert de traditionele relatie tussen mens, voertuig en weg. Maar wat betekent dat voor de inrichting van wegen en voor wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en onderhoud?
Download de whitepaperDownload de whitepaperDownload de whitepaper
whitepaper toekomstvaste inrichting van wegen: een verkenning naar de impact van geautomatiseerd verkeer en vervoer

Impact van ons werk aan de mobiliteitstransitie

Square
Veiligheid
Een veilige omgeving is geen garantie. Die maken we samen door integraal te kijken en in te richten.
Square
Leefbaarheid
Welke en hoeveel ruimte wil ik inwoners, bezoekers en bedrijven bieden in mijn stad? Dit bepaalt hoe we de schaarse ruimte verdelen over voetgangers, fietsers, ov en auto.
Square
Bereikbaarheid
Wat speelt er in mijn stad en waar willen mensen en goederen heen? Sturing op efficiency borgt bereikbaarheid.
Square
Inclusieve mobiliteit
Vervoer en infrastructuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gebruiksvriendelijk voor ieder mens. 

Loading...

Meer inzichten

  Aan de slag voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

  Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

  Onze adviseurs helpen u graag op weg!

  Aanpak Transitie Nederland

  Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk maar naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons klein stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

  Integrale aanpak transitie Nederland
  Language is changing...