Duurzaamheid en co-creatie voor kantoor Royal HaskoningDHV Amsterdam 

Contact Amsterdam is een innovatief gebouw in het westen van Amsterdam. Het gebouw is een voormalig pakhuis en garage dat we hebben omgebouwd tot een werkplek die voldoet aan onze visie van de perfecte werkomgeving. We wilden een ruimte die interactie stimuleert tussen onze wereld en de groep van interdisciplinaire professionals en bedrijven waarmee we het gebouw delen.
Duurzaamheid en co creatie komen samen in Royal HaskoningDHV kantoor Amsterdam

Onze visie 

Toen in 2016 de huur van ons kantoor in Duivendrecht afliep, grepen we de kans om een nieuwe werkplek te creëren die aan onze visie zou voldoen: een inspirerende en duurzame werkplek, één die de productiviteit, het comfort en welzijn van de gebruikers verrijkt. En één waar de gemeenschap in de buurt gebruik van kan maken en van kan profiteren. 

Daarnaast moest het kantoor als showcase dienen voor onze klanten. Zo is het een fysieke omgeving die laat zien hoe onze missie en waarden aansluiten bij de 2030 agenda van de Sustainable Development Goals. Onze belangrijkste ambitie was om een circulair, energieneutraal gebouw te creëren, een gezonde werkomgeving en een ruimte die slim en flexibel was voor het scala aan mensen dat het zou gebruiken.

Vertrekpunt 

Om de zoektocht naar een nieuwe kantoorlocatie makkelijker te maken hebben we met de ontwikkelaar en aannemer een longlist van 20 locaties gemaakt. Na een bezoek aan alle locaties zijn we tot een shortlist gekomen en hebben we uiteindelijk het juiste gebouw gevonden in Sloterdijk. Met de samenwerking tussen de ontwikkelaar/aannemerscombinatie en ons team van eigen ontwerpers en architecten hebben we onze visie gerealiseerd binnen het budget dat we voor ogen hadden. 

Om tot de juiste ontwerpkeuzes te komen hebben we een afwegingskader gecreëerd waarmee we inzicht kregen in het effect van verschillende duurzaamheidsopties per gebouwlaag. Zo konden we de verschillende opties met elkaar afwegen, beoordelen welke beter was en zo het juiste besluit nemen. Bijvoorbeeld als we de meest comfortabele omgeving met betere luchtkwaliteit wilden creëren, werd zichtbaar dat het energieverbruik zou toenemen. Op dezelfde manier kan het vanuit een circulair perspectief interessant zijn om bestaande bouwcomponenten (zoals gebouwtechniek) te hergebruiken, maar vanuit een energieneutraliteitsoogpunt is het niet altijd de beste keuze. 

Duurzaamheid en co creatie komen samen in Royal HaskoningDHV kantoor Amsterdam
Duurzaamheid en co creatie komen samen in Royal HaskoningDHV kantoor Amsterdam

Co-creatie en samenwerking 

Het nieuwe kantoor met de naam Contact Amsterdam bestaat uit een mix van inspirerende gedeelde ruimtes en kamers met een specifieke functie. Hiermee verbinden we de denkkracht van onze ingenieurs en adviseurs met het ambacht van de kunstenaars in het gebouw. Onze technische experts werken in het Contact Amsterdam kantoor samen met een mix van individuen en ambitieuze start-ups die ontwerpen, creëren en produceren, waaronder filmmakers, meubelmakers, circulaire modeontwerpers, programmeurs, architecten en schilders. Dankzij flexibele en comfortabele werk- en recreatieruimtes ontstaan er vele mogelijkheden voor grensverleggende projecten. 

MakerSpace is bijvoorbeeld een volledig uitgeruste ruimte met machines zoals een laser cutter, freesmachines, 3D-printers en metaal- en houtdraaibanken. Andere kamers zijn onder meer de Expo voor tentoonstellingen, de i-Room voor interactieve vergaderingen en het Podium voor videoconferenties, muziek- en filmevenementen, evenals cafés voor vergaderingen, brainstormen en ontspanning. 

Met het nieuwe kantoor hebben we een werkplek gecreëerd die samenwerking, co-creatie, kennisdeling en een dynamische omgeving voor sociale en op werk gerichte activiteiten stimuleert. Of het nu gaat om het delen van expertise in een workshop, het organiseren van gemeenschappelijke evenementen zoals yoga of samenkomen bij de centrale koffiemachine, overal in het gebouw kunnen professionals samenkomen.

Meetbare impact 

De positieve impact van het nieuwe gebouw op onze bedrijfsvoering, onze medewerkers en het milieueffect is aanzienlijk en het rendement op investeringen is ook goed meetbaar.

Circulair

Het circulariteitsniveau van de bouwmaterialen volgens de Material Circularity Index (MCI) van Ellen MacArthur is meer dan 85%.

Energieneutraal

Ons nieuwe kantoor is 100% energie-neutraal en het totale Contact-gebouw is 60% energie-neutraal.

Beter klantcontact

Er is een aanzienlijke toename geweest van het aantal klanten dat onze kantoren bezoekt, wat helpt bij het versterken van klantrelaties en medewerkersbetrokkenheid.

Geoptimaliseerde en flexibele ruimte

De flexibele kantoorruimtes kunnen buiten werktijden voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld hackathons, workshops, voorstellingen of als restaurant.

Co-creatie en evenementen

Dankzij het flexibele gebouw hebben samenwerkingen en evenementen geleid tot tal van mogelijkheden voor visionaire cross-over-projecten.

Verhoogde medewerkersbetrokkenheid

Met behulp van de Leesman Index (LMI), een wereldwijde standaard voor het meten van de medewerkerservaring, is de medewerkersbetrokkenheid met 23% gestegen tot bijna 70%.

Een prettig kantoor als nieuw stadspunt 

Door de juiste technologie in te zetten hebben we een gebouw gecreëerd met de ultieme gebruikerservaring. 

Het vernieuwde gebouw is ontworpen met ruimtes, tools en faciliteiten voor werk en ontspanning. Zo is er een duurzaam ecosysteem gecreëerd dat samenwerking en kennisdeling tussen gebruikers bevordert. Contact Amsterdam opende haar deuren in 2017 en heeft snel bekendheid gekregen vanwege haar duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast draagt dit bij aan de visie van Amsterdam om de toonaangevende slimme stad van de toekomst te worden.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Blijf op de hoogte  - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Met een circulair gebouw naar Paris Proof

Circulariteit speelt een belangrijke rol bij het realiseren van toekomstbestendige gebouwen. Maar het vraagt ook om anders denken. Over de functie van een gebouw, nu en in de toekomst. Hoe een gebouw ooit afgebroken moet worden. En over de keuze voor materialen en hun impact op het milieu.
Lees de blog
Bouw mee aan een circulair gebouw! Ontdek hoe circulariteit bijdraagt aan CO2-reductie, duurzame materialen en hergebruik in gebouwen. Samen naar een Paris Proof.
Language is changing...