Duurzaamheidsscan voor bedrijfsvastgoedportefeuille ABN AMRO

ABN AMRO Bank heeft de ambitie om haar vastgoedportefeuille sterk te verbeteren. Royal HaskoningDHV heeft met dat doel circa 300 kantoorgebouwen en bankshops beoordeeld op duurzaamheid en voorzien van een energielabel en een BREEAM In-Use score.
Duurzaamheidsscan voor het bedrijfsvastgoedportefeuille ABN AMRO

Royal HaskoningDHV helpt ABN AMRO duurzame ambitie verwezenlijken

Op basis van deze informatie ontwikkelde ABN AMRO een beleid om de vastgoedportefeuille op te waarderen. Al sinds 2013 ondersteunt Royal HaskoningDHV ABN AMRO met het werkelijk verbeteren van de gebouwen. Adviezen zijn gegeven voor opwaardering van de gebouwen en Royal HaskoningDHV heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Er zijn reeds voor meer dan 50 panden BREEAM In Use Very Good certificaten en energielabels A behaald.

Innovatieve, prijsbewuste scan van een omvangrijke portefeuille

Royal HaskoningDHV heeft circa 300 kantoorgebouwen van de bank beoordeeld door slim gebruik te maken van beschikbare informatie over de duurzaamheid van dit vastgoed. Op basis daarvan is elk gebouw voorzien van een energielabel en een indicatieve BREEAM-in-gebruik score.

Tevens zijn er maatregelen benoemd die nodig zijn om de duurzaamheid van de portefeuille te verbeteren. Vervolgens zijn deze maatregelen gecheckt op hun technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Dit heeft geleid tot een voorstel en begroting van maatregelen om de duurzaamheid van de portefeuille te brengen naar Energielabel A | BREEAM Very Good.

Daarnaast is een programma in ontwikkeling om vrijkomende gebouwen af te stoten en de duurzaamheid te verbeteren van de overige gebouwen, in samenhang met het geplande onderhoud.

Focus op energiebesparing en uitfaseren gas

In 2016 heeft ABN AMRO de Roadmap Energie 2020 ontwikkeld met als doel een kapstok te creëren waarmee komende jaren sturing wordt gegeven aan de realisatie van haar duurzaamheidsambitie “(H)erkend worden als bank met meest duurzame facilitaire organisatie voor haar kantoren”. Deze ambitie gaat verder dan de realisatie van certificeringen voor BREEAM In-Use en Energielabel A.

Focus voor daadwerkelijke energie(CO2)besparing, duurzame opwekking en uitfasering van gas krijgen voor de gehele kernportefeuille een prominente plek.

Om de ambitie en doelstellingen om te kunnen zetten in concrete maatregelen én daarin keuzen te maken in relatie tot de Roadmap Energie 2020, zijn door Royal HaskoningDHV Quick Scans Energy Efficiency opgesteld. In 2018 voor ca. 25 ABN AMRO locaties.

ABM AMRO Groningen

Na vele jaren van onzekerheid over de locatie met achterstallig onderhoud als resultaat heeft in 2017 een grootschalige renovatie plaatsgevonden. Nadat het pand circa een jaar gesloten is geweest, is het bankkantoor in 2018 na een grote verduurzaamheidsslag beloond met het BREEAM-NL In-Use Excellent certificaat. Naast de ingrepen om de energieprestatie van een G naar A label te verbeteren, door o.a. de isolatiewaardes te verbeteren, verlichting te vervangen, zonnepanelen te plaatsen en de gasgestookte cv-ketels te vervangen voor wamtepompen, zijn ook andere aspecten uit het duurzaamheidspallet opgepakt. Zo is het dak voorzien van mossedum en zijn er diverse voorzieningen geplaatst voor de lokale diersoorten, waaronder diverse nestkasten voor o.a. vleermuizen en insectenhotels. Tevens is gedurende de bouw zo veel mogelijk gelet op hergebruik van materialen of cradle-to-cradle materiaalgebruik, met name voor de isolatiematerialen en verf. Om de werknemers zo veel mogelijk te faciliteren zijn er in de kelder diverse voorzieningen getroffen voor fietsers, waaronder een groot aantal stallingen en (waterbesparende) douchevoorzieningen. Ook in het kantoor is aan de gebouwgebruikers gedacht, zo is het pand rolstoelvriendelijk gemaakt en zijn er diverse mogelijkheden om de werkplekken te beïnvloeden. Door alle maatregelen behoort het kantoor tot 10% energiezuinigste panden van de bank.

BREAAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use is een monitoringsinstrument voor de duurzaamheidsprestatie van bestaand vastgoed. Het is een keurmerk dat de gebouweigenschappen, het beheer en het gebruik ervan beoordeelt. Het gaat daarmee verder dan energieverbruik: ook afval, gezond binnenklimaat en ecologie vormen onderdeel van de duurzaamheidsscan.
Schrijf je in voor de opleiding -

Schrijf je invoor de opleiding

Language is changing...