Werken aan versnelling woningbouw Zuid-Nederland  

Vanuit Royal HaskoningDHV werkte Hans Büchi een jaar lang als gebiedsregisseur aan het versnellen van grootschalige woningbouw in Zuid-Nederland, via investeringen in mobiliteit. Het draaide daarbij vooral om het leggen van de verbinding tussen Rijk, provincies en gemeenten.
Woningbouw

Project facts

 • Klant
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Locatie
  Zuid-Nederland
 • Datum
  Maart 2022 - maart 2023
 • Oplossing
  Inzetten gebiedsregisseur ter verbinding Rijk en regio
 • Uitdaging
  Beschikbare geld aan de juiste projecten koppelen en daarmee een versnelling in de woningbouw tot stand te brengen

Koppelen aan de juiste projecten

De druk op de woningmarkt is enorm. Het kabinet Rutte IV stelde daarom 7,5 miljard euro beschikbaar met als doel: 900.000 woningen erbij tot en met 2030. Het geld moet grootschalige woningbouw in de stedelijke gebieden, maar ook woningbouwprojecten in de regio’s een impuls geven. De uitdaging was om het beschikbare geld aan de juiste projecten te koppelen en daarmee een versnelling in de woningbouw tot stand te brengen. Het geld kon, via het Mobiliteitsfonds, alleen worden toegekend aan mobiliteitsmaatregelen voor de woningbouwontwikkelingen. Gemeentes konden met voorstellen komen om aanspraak te maken op deze rijksgelden. Hiervoor gingen gebiedsregisseurs aan de slag om gemeenten en Rijk bij elkaar te brengen.

Bij elkaar brengen en versnellen

Als gebiedsregisseur Zuid-Nederland was Hans Büchi de verbindingsman tussen Rijk en regio. Het draaide voortdurend om afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten. De voorstellen waarmee de gemeenten kwamen, moesten passen in het provinciaal verstedelijkingsbeleid, maar ook voldoen aan de spelregels van het Rijk om aanspraak te kunnen maken op een financiële bijdrage. Hans Büchi begeleidde dit proces door gemeenten te informeren over de spelregels en met ze mee te denken over hun proposities. Hij bracht een aantal Brabantse steden bij elkaar die in de voorbereiding van hun grootschalige woningprojecten bij mobiliteitsknooppunten tegen dezelfde uitdagingen aanlopen en zo hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. En hij werkte aan wederzijds begrip: van het Rijk voor gemeentelijke uitdagingen, en van gemeenten voor de mogelijkheden om in lijn met de prioriteiten van het Rijk ook hun eigen ambities te verwezenlijken.

Hans Büchi

Ik werkte als een soort beleidstolk aan wederzijds begrip. Ik dacht met gemeenten mee om hun kansen te grijpen én zorgde dat het Rijksbeleid voor grootschalige woningbouw, via mobiliteit, goed doorklonk in gemeentelijke plannen.

Hans BüchiStrategisch adviseur fysieke leefomgeving bij Royal HaskoningDHV

Groot pakket op weg naar uitvoering

De afspraken tussen Rijk en gemeenten over het versnellen en ontwikkelen van woningbouwlocaties in Brabant en Limburg werden eind 2022 vastgelegd in het Bestuurlijk Overleg MIRT. In Brabant leidde dat tot investeringsafspraken over mobiliteitsmaatregelen ten behoeve van de grootschalige woningbouw ter grootte van bijna 1,8 miljard euro. Van de 7,5 miljard aan rijksgelden gaat er 1,5 miljard euro naar de versnelling van 105 woningbouwprojecten, waarvan 18 projecten in Brabant en Limburg, samen goed voor bijna 20.000 woningen. De mobiliteitsmaatregelen betreffen het openbaar vervoer, betere bereikbaarheid van nieuwbouwwijken voor automobilisten en voorzieningen voor fietsers, zoals fietspaden en fietsenstallingen. Er wordt inmiddels in Zuid-Nederland hard gewerkt aan verdere ontwikkeling van de gehonoreerde plannen.

Ook een gezonde leefomgeving creëren? - Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Ook een gezonde leefomgeving creëren?

Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Op weg naar een gezonde leefomgeving

Ook aan de slag met de woningbouwopgave en tegelijkertijd uw stad of regio leefbaarder, duurzamer en beter bereikbaar maken? 
Lees verder
Graphic Gezonde leefomgeving

Ook bouwen aan de stedelijke netwerken van morgen? 

Bekijk onze vacatures en draag bij aan de steden van de toekomst. 
 
Mensen werken samen
Language is changing...