Gemeente Coevorden: mogelijkheden richting energieneutraal vastgoed

Van ambitie naar realisatie
gemeente-coevorden-mogelijkheden-richting-energieneutraal-vastgoed-van-ambitie-naar-realisatie

Aanleiding

Klimaatverandering is een actueel onderwerp dat veel gemeenten bezighoudt, zo ook de gemeente Coevorden. De Gemeente heeft in een duurzaamheidsvisie samengevat hoe ze willen komen tot een klimaatbestendige gemeente. Om aan het klimaatakkoord te voldoen is het voor de gemeente van belang een duidelijke koers te hebben hoe dit verder in te vullen. De gemeente Coevorden wil het onderzoek vooral gebruiken om de vastgoedstrategie aan te scherpen, en een kosteneffectief MJOP traject in de tijd te kunnen inplannen. Daarnaast zijn gemeentes vanuit de VNG gevraagd om een routekaart aan te leveren met de stappen die zij aankomende tijd gaan zetten.

Uitdaging

De Gemeente Coevorden heeft haar doelen samengevat in een duurzaamheidsvisie, met als uitgangspunt dat de gemeente in 2040 volledig energieneutraal wil zijn. Het totale energieverbruik moet dan gelijk zijn aan de totaal opgewekte duurzame energie. De vastgoedportefeuille kenmerkt zich door een mix van verschillende bouwstijlen waaronder gebouwen met een monumentale status. Voor deze gebouwen geldt hetzelfde doel. Zo laat de gemeente zien dat verduurzaming overal mogelijk is. De vraag was: waar kunnen we het beste beginnen en welke maatregelen per gebouw zijn er mogelijk. Voor de gebouwen binnen de kern portefeuille wil de gemeente Coevorden, gezien de voorbeeldfuncties van deze gebouwen, onderzoeken of het mogelijk is deze al in 2030 energieneutraal op te leveren.

Onze oplossing

Om de mogelijke scenario’s goed in kaart te brengen en zo inzicht en overzicht in de verduurzamingsmogelijkheden ter krijgen, heeft de gemeente gebruik gemaakt van een door Royal HaskoningDHV ontwikkelde digitale aanpak, de FastLane-aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een actuele database met maatregelen, indicatieve prijzen, energiemodellen en benchmarkingtools. Zo zijn de kosten en effecten van maatregelen altijd up-to-date en kunnen op basis van actuele informatie de juiste keuzes gemaakt worden. Bij deze aanpak worden vijf stappen doorlopen, waarin de gegevens van het gebouw worden onderzocht en verwerkt in de tool. De mogelijke maatregelen worden daarna tijdens een expertsessie, samen met de klant, behandeld waarbij op basis van o.a. haalbaarheid, kosten, beheer en strategische huisvesting wordt vastgesteld welke maatregelen realistisch zijn. Deze maatregelen worden verder doorgerekend en verwerkt. Deze aanpak ondersteunt de besluitvorming om tot een energieneutrale kernportefeuille in 2030 te komen.

Ik vond de expertsessies indrukwekkend – de kwaliteit en het niveau van deskundigheid aan tafel was wat mij betreft evident. 

Irene DrögeOpdrachtgever

Resultaten

De resultaten van het FastLane traject zijn gepresenteerd in een online dashboard. Op basis van de resultaten wordt vervolgens bepaald welk scenario het best aansluit bij de doelstelling om de kernportefeuille in 2030 energieneutraal op te leveren. Op basis van het scenario ‘Paris Proof’ kan de gemeente haar energieverbruik reduceren tot 50 kWh/m2. Hiermee daalt de CO2 uitstoot van de gemeente op gebouwniveau met meer dan 80% ten opzichte van 2018. Omdat er veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst zou het zelfs mogelijk zijn om op portefeuilleniveau energieneutraal te worden. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met het de teruglevercapaciteit van het elektriciteitsnet.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...