Integrale gebouwscan voor optimalisatie vastgoedportefeuille van Politie Nederland

De komende jaren staat de politie voor een besparings- en verduurzamingsopgave van haar vastgoedportefeuille. Het inventariseren van de bestaande politiepanden is de eerste stap naar vernieuwing, renovatie of juist afstoot van panden en het verduurzamen van de portefeuille. In opdracht van de politie hebben wij een integrale gebouwscan ontwikkeld. Tijdens de gebouwscan analyseren we alle beschikbare informatie en beoordelen we welke maatregelen nodig zijn voor het verduurzamen, technisch en soms ook functioneel verbeteren van het gebouw. Deze informatie is cruciaal voor de besluitvorming over wat er met een gebouw moet gebeuren en of dit financieel haalbaar is.
integrale-gebouwscan-voor-optimalisatie-vastgoedportefeuille-politie-nederland

De aanleiding

De komende jaren staat de politie voor een besparings- en verduurzamingsopgave van haar vastgoedportefeuille. Het inventariseren van de bestaande politiepanden is de eerste stap naar vernieuwing, renovatie of juist afstoot van panden en het verduurzamen van de portefeuille. In opdracht van de politie hebben wij een integrale gebouwscan ontwikkeld. Tijdens de gebouwscan analyseren we alle beschikbare informatie en beoordelen we welke maatregelen nodig zijn voor het verduurzamen, technisch en soms ook functioneel verbeteren van het gebouw. Deze informatie is cruciaal voor de besluitvorming over wat er met een gebouw moet gebeuren en of dit financieel haalbaar is.

De uitdaging

Het is belangrijk om snel inzicht te krijgen in de grote en diverse huisvesting van de politie. Na een eerdere uitgevoerde inventarisatie van ongeveer 12 panden, ontstond de behoefte om dit proces te standaardiseren en te optimaliseren. Daarbij moest er een juiste balans gevonden worden tussen het grotere geheel en de details. We vroegen onszelf af; welke informatie is er beschikbaar? Welk advies heeft de politie juist in deze inventarisatie fase nodig? En op welke manier kunnen we het proces zo duidelijk en simpel mogelijk maken zodat iedereen hier goed mee kan werken en de stakeholders betrokken zijn.

Onze oplossing

Met een multidisciplinair team is een aanpak ontworpen waarin de technische aspecten worden gecombineerd met de eisen uit het huisvestingsconcept. Ook worden de duurzaamheidsambities hierin geïntegreerd. Dit komt samen in een format waar de kostendeskundige gemakkelijk mee aan de slag kan. Zo kan er een zorgvuldige analyse gemaakt worden om risico gestuurd naar een pand te kijken. Belangrijke onderdelen in het proces zijn het pandbezoek en de workshops met alle stakeholders om de resultaten te delen en daar waar nodig aan te scherpen en op maat maken.

Ter ondersteuning van de aanpak hebben wij een leidraad geschreven die gebruikt wordt om stap voor stap de gebouwscan uit te voeren. Door de aanpak en rapportagevorm vast te leggen, is er ook een uniforme werkwijze ontwikkeld. Dit wordt door de politie als meerwaarde ervaren. Zo kunnen ook andere leden van het Technisch Expertise Centrum van de politie eenvoudig de scan uitvoeren. De aanpak en de leidraad tezamen vormen de gebouwscan.

Met deze uniforme gebouwscan ontstaat voor ons op een eenduidige en gestructureerde manier inzicht in de staat en mogelijkheden van het betreffende pand. Voor ons is deze informatie essentieel om goed sturing te kunnen geven aan onze toekomstbestendige huisvestingsportefeuille.

Klaas-jan BoerTechnisch procesmanager huisvestingsconcepten, Politie

De resultaten

De integrale gebouwscan wordt samengevat in een kort een bondig rapport inclusief analyse en advies. Met een kleurcodering is in één oogopslag inzichtelijk hoe het pand ervoor staat.

Er is onderzocht wat de specifieke kenmerken en gebreken van het pand zijn. De kracht van de scan is op de juiste aspecten (risicogestuurd) de diepte op te zoeken, zonder de hoofdlijn uit het oog te verliezen. Door alle disciplines op een goede manier bij elkaar te brengen helpen wij de politie bij het maken van de juiste keuzes voor de besparings- en verduurzamingsopgave van haar gebouwen.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...