Inzicht in kwaliteit verkeerseducatie dankzij checklist

Voor CROW-KpVV ontwikkelden wij de Checklist Verkeerseducatie. Hiermee worden verkeerseducatieprogramma’s via tien stappen beoordeeld op kwaliteit. Dit helpt provincies en vervoerregio’s om te bepalen welke programma’s ze willen subsidiëren.
Checklist Verkeerseducatie

Project facts

 • Klant
  CROW-KpVV
 • Locatie
  Nederland
 • Datum
  2012 - 2023
 • Uitdaging
  Er is behoefte aan inzicht in de kwaliteit van verkeerseducatieve interventies.
 • Oplossing
  Met de Checklist Verkeerseducatie worden interventies beoordeeld op kwaliteit.

Verkeersveilig gedrag stimuleren met Toolkit Verkeerseducatie

Educatie kan helpen om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren, en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. In Nederland is verkeerseducatie georganiseerd onder de noemer ‘Permanente Verkeerseducatie’ (PVE). Dit houdt in dat er educatieprojecten worden aangeboden voor elke leeftijdsgroep en vervoerswijze.

Om overzicht te creëren in de beschikbare activiteiten voor de doelgroepen, is in 2006 de Toolkit Permanente Verkeerseducatie ontwikkeld. Deze online database bestaat uit een verzameling van de in Nederland beschikbare verkeerseducatieve hulpmiddelen, zoals opleidingen, lespakketten en voorlichtingsprojecten. Inmiddels omvat de toolkit meer dan 170 programma’s.

Dankzij de toolkit is het eenvoudiger om de juiste interventie voor de juiste doelgroep in te zetten. De beschrijvingen van de programma’s gaven echter nog geen indicatie van de kwaliteit en effectiviteit. Dit is iets waar vooral subsidieverstrekkers - bijvoorbeeld provincies en regionale ondersteuningsbureaus (ROV’s) - steeds meer behoefte aan kregen.

Checklist Verkeerseducatie geeft inzicht in kwaliteit

Om inzicht te bieden in de kwaliteit van de programma’s binnen de toolkit, hebben wij samen met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer van CROW in 2012 de ‘Checklist Verkeerseducatie’ ontwikkeld. Met behulp van de checklist wordt via het beoordelen van tien essentiële ontwikkelstappen in kaart gebracht of verkeerseducatieve interventies op een verantwoorde wijze zijn opgezet en vormgegeven, en of zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Geschikte projecten worden beoordeeld op basis van de documenten en een interview met de aanbieders. De score op de checklist geeft een indicatie van de kwaliteit van de programma’s. Er kunnen maximaal 50 punten worden behaald, tussen de 1 en 5 sterren op elke stap. De uitkomsten van de toetsingen zijn te vinden in de Toolkit PVE. Sinds de start van het project voeren wij de toetsingen uit en denken we mee bij het doorontwikkelen van de Toolkit Verkeerseducatie.

De checklist helpt subsidieverstrekkers om doordachte keuzes te maken en stimuleert de ontwikkeling van kwalitatief goede en effectieve interventies voor een veilige deelname aan het verkeer.

Alexandra Kluitman - ElfrinkProjectmanager Verkeer en Vervoer bij CROW-KpVV

Verbetering van de verkeersveiligheid

Sinds de eerste toetsing in 2012 zijn nu al meer dan 120 producten beoordeeld. Naast het inzicht dat dit biedt, stimuleert het ook aanbieders om hun programma’s te blijven verbeteren: door de jaren heen is de score - en de kwaliteit - op bijna alle vlakken sterk vooruitgegaan. Een drijvende kracht daarachter is dat steeds meer provincies de checklist gebruiken bij het beslissen welke programma’s ze wel of niet willen subsidiëren. Dit draagt bij aan meer kwalitatieve en effectieve educatie, en daarmee aan het uiteindelijke doel: het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Meer informatie:

- https://www.nm-magazine.nl/artikelen/op-weg-naar-steeds-effectievere-verkeerseducatie/
- De-checklist-verkeerseducatie-Tien-jaar-kwaliteit-meten-van-verkeerseducatieve-interventies.pdf (vervoerswetenschap.nl)

Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

PeterMorsink

Senior consultant Transport & road safety

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

mobiliteitstransitie
Language is changing...