Mobiliteitshub Werpsterhoeke

Een gezamenlijk toekomstbeeld voor de ontwikkeling van de hub, de stationsomgeving en de gebiedsontwikkeling.
Mobiliteitshub Werpsterhoeke l Royal haskoningDHV

Het project

Werpsterhoeke, onderdeel van de Zuidlanden/ Middelsee in Leeuwarden, is volop in ontwikkeling. Er zijn nieuwe woningen gerealiseerd en plannen voor meer nieuwe woonwijken. Ook bedrijven, scholen en zorgcentra exploreren hun vestigingsmogelijkheden vanwege de grote potentie die het gebied heeft.

Strategische ligging

Werpsterhoeke ligt strategisch sterk in het regionale en nationale netwerk. Het is een centraal toegangspunt voor de zuidkant van de stad en de locatie ligt aan de spoorlijn Leeuwarden - Heerenveen. De plek is goed bereikbaar voor auto's via de nabijgelegen snelweg en is een toekomstig knooppunt voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

Gebiedsontwikkeling

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om deze strategische ligging te benutten en met de hub Werpsterhoeke een impuls te geven aan de gebiedsontwikkeling. Een bereikbare en aantrekkelijke plek, zoals Werpsterhoeke, vergroot de bereikbaarheid en maakt vestiging interessant voor diverse partijen.

Een mobiliteitshub, waar zowel stedelijke als regionale mobiliteitsvormen en functionaliteiten bij elkaar komen, vormt de katalysator voor de gewenste gebiedsontwikkeling.

Download

Eventwijzer Strategiereeks nr. 7

Instrument voor maatschappelijke beweging.
DownloadDownload

De uitdaging

De mobiliteitshub in Werpsterhoeke is voor veel partijen economisch interessant. Een centrale plek waar dagelijks veel bezoekers komen is voor ondernemers aantrekkelijk.

En de gunstige ligging maakt deze plek voor de gemeente, provincie, NS, ProRail maar ook potentiële inwoners interessant. De grootste uitdaging is om een gezamenlijk beeld te vormen voor deze mobiliteitshub zodat de juiste functionaliteiten en mobiliteitsvormen uiteindelijk een plek krijgen. Ook is het van belang een beeld te schetsen dat past binnen de huidige kwaliteit die de omgeving al biedt.

Onze oplossing

Samen met Lysias Advies hebben wij het toekomstperspectief 'Werpsterhoeke mobiliteitshub en stedelijk gebied' voor de Gemeente Leeuwarden geschetst. Tijdens twee workshops spraken we met mensen van de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Zij hebben onder andere kennis van verkeer, stedenbouw en economische zaken. We spraken over hun beeld van een mobiliteitshub, op het vlak van modaliteits en functionaliteit. Net als de kansen voor het bredere stedelijk programma.

De resultaten

Gezamenlijk toekomstbeeld

Door een gezamenlijk toekomstbeeld te visualiseren is er nu een basis van waaruit de gemeente Leeuwarden verder kan. Het opstellen van een ontwikkelkader is een volgende stap. Welke functies en partijen wil je wel of juist niet? Vanwege de aantrekkelijke locatie hebben meerdere partijen zich gemeld. Deze partijen hebben niet altijd de uitstraling die de gemeente wenselijk acht en/of hebben geen relatie met het station. Welke functies en partijen dragen wel bij aan de ambities van de gemeente op het gebied van stedelijke ontwikkeling? Door het opstellen van een ontwikkelkader kunnen keuzes worden beargumenteerd.

Ontwikkeling én realisatie

Royal HaskoningDHV heeft ervaring met de ontwikkeling van verschillende mobiliteitshubs. De ontwikkeling van een hub is, vanwege de vele belanghebbenden en de vele mogelijkheden, een complex proces. Ons team van hubsexperts weet welke voorwaarden er nodig zijn om de ontwikkeling én realisatie van een hub te laten slagen.

Meer weten of een vraag over mobiliteitshubs? - Neem contact op met onze mobiliteits experts

Meer weten of een vraagover mobiliteitshubs?

Neem contact op met onze mobiliteits experts

Language is changing...