Mobiliteitshubs in strijd tegen vervoersarmoede

Royal HaskoningDHV heeft in Zeeland voor de vijf Bevelandse gemeenten de beste locaties voor mobiliteitshubs in kaart gebracht, om netwerken te verbinden, het gebruik van het openbaar vervoer (OV) te versterken en vervoersarmoede te voorkomen. Het draaiboek voor implementatie is klaar.
Station Goes

Project facts

 • Klant
  Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal
 • Locatie
  Nederland / provincie Zeeland / De Bevelanden: gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal
 • Datum
  Februari 2022 t/m oktober 2023
 • Uitdaging
  Bevelanden wil vervoersarmoede voorkomen en zoekt haalbaar alternatief voor traditionele buslijnen.
 • Oplossing
  Perspectief voor locatie, inrichting en realisatie van mobiliteitshubs die netwerken verbinden.

De uitdaging

Voorkomen van vervoersarmoede

Zeeland bindt de strijd aan tegen de vervoersarmoede. De provincie wil de komende jaren snelle, doorgaande ov-lijnen via mobiliteitshubs verbinden met een fijnmazig, onderliggend netwerk van flexibele en vraagafhankelijke mobiliteit. De aanpak koppelt OV aan fietsverkeer en deelmobiliteit en   stimuleert automobilisten om letterlijk en figuurlijk over te stappen. Centraal doel is het bieden van een realistisch alternatief voor traditionele buslijnen die dreigen te verdwijnen en daarmee vervoersarmoede te voorkomen.
De Rijksoverheid stelde in november 2023 6 miljoen euro beschikbaar om het nieuwe vervoersplan verder te ontwikkelen, met de hubs buiten de dorpen. Daarvan komt er ook een aantal in de vijf Bevelandse gemeenten Goes, Borssele, Noord-Beveland, Reijmerswaal en Kapelle.
 

De oplossing

Uniek proces met vijf perspectieven

In de Bevelandse gemeenten heeft Royal HaskoningDHV samen met de gemeenten de beste locaties voor de mobiliteitshubs in kaart gebracht. Onze kracht zit in de bundeling van diepgaande kennis van hubs en een doelgerichte procesaanpak, waarmee we de potentie van hublocaties inzichtelijk kunnen maken. Dat doen we in vijf stappen, waarbij we in elke stap vanuit een ander perspectief kijken: eerst doel en doelgroepen, dan de bijpassende diensten, vervolgens de inpassing in de omgeving, daarna de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid en tot slot de financiële en organisatorische consequenties. We hebben interviews afgenomen met stakeholders als NS, ProRail, gemeenten, de busvervoerder, maar ook met grote werkgevers in de omgeving. Op deze wijze zijn de vijf perspectieven belicht en hebben we op basis van de uitkomsten een kansenkaart met potentiële locaties en een SWOT-analyse per locatie opgesteld. Hiermee leverden we de juiste beslis informatie voor onze opdrachtgevers.

Het opgeleverde plan geeft ons een realistisch beeld van locatie, inrichting en realisatie van mobiliteitshubs als onmisbare schakels in de keten en geeft goede handvatten om ons nieuwe publiek vervoersysteem verder vorm te geven.

Tom WelzenVerkeerskundige werkzaam voor Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal met standplaats Goes

Het resultaat

Draaiboek voor implementatie van hubs

We hebben in beeld gebracht waar de hubs het beste gerealiseerd kunnen worden, hoe de hubs vorm kunnen krijgen, welke diensten ze kunnen bieden en welke stappen nodig zijn om tot uitvoering te komen. Het knooppunt bij Heinkenszand is al verder uitgewerkt. De locatie is een ideale op- en of overstaplocatie vanwege de ligging bij de afslag van de A58, aan de OV-route, met aansluiting op de N-weg. Het plan omvat drie busperrons met keerlus, parkeren voor auto’s en (deel)fietsen en een wachtruimte.

Met de door ons geleverde resultaten kunnen projectleiders starten met de voorbereiding van de realisatie. Kortom: een draaiboek voor de implementatie van de mobiliteitsknooppunten in de Bevelandse gemeenten, dat bijdraagt aan het voorkomen van vervoersarmoede in dat deel van Zeeland. 

Derk Wikkerink - Project Manager

DerkWikkerink

Project Manager

Language is changing...