VOLT: plankaarten voor publieke laadinfrastructuur in Gelderland en Overijssel

Met ons online platform VOLT ondersteunen we gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel met de uitrol van hun publieke laadinfrastructuur om zo de transitie naar elektrische voertuigen te versnellen. De optimale locaties voor publieke laadpalen zijn samen met gemeenten in beide provincies geselecteerd en gevalideerd. Vervolgens worden locaties gerealiseerd door concessiehouder Vattenfall.
Lees meer over VOLT
VOLT: plankaarten voor publieke laadinfrastructuur in Gelderland en Overijssel

Uitbreiding van publieke laadinfrastructuur

De transitie naar elektrisch vervoer is momenteel in volle gang en Nederland is hierin één van de internationale koplopers. Om deze verandering te versnellen, is een bestendige publieke laadinfrastructuur nodig. Zo kunnen barrières tot adoptie beperkt worden en daardoor kan de verduurzaming van onze mobiliteit in goed tempo doorgaan. Plankaarten voor publieke laadlocaties helpen hierbij. Deze bieden in één keer een duidelijk overzicht aan gemeenten en hun bewoners over geschikte plekken voor laadpalen. Het is efficiënter omdat niet bij elke aanvraag opnieuw gezocht moet worden naar een geschikte locatie. Ook biedt het de mogelijkheid om proactief - voor de vraag uit - laadpalen te realiseren op plekken waar het past en waar het nodig is om tot een dekkend netwerk te komen.

VOLT geeft ons een visueel helder beeld van de benodigde laadinfrastructuur en de daarvoor geschikte locaties. Ook helpt het goed bij het uitvoeren van bewonersparticipatie en het vervolgens managen van de realisatie van de laadpalen.

Richard de KamOpdrachtgever Gelderland/Overijssel

Van data naar advies

VOLT is een dynamisch online platform dat op basis van verschillende databronnen de beste locaties voor publieke laadpalen selecteert. Hierbij wordt rekening gehouden met prognoses die het aantal benodigde laadpalen in een wijk aangeven, de spreiding over de wijk en verschillende lokale factoren, zoals minimale stoepbreedte, bomen, straatmeubilair en afstand tot de stroomkabels. Deze factoren kunnen toegespitst worden op de lokale situatie om voor elke gemeente een geschikte plankaart te realiseren.
Screenshot VOLT
De gemeente kan vervolgens via het VOLT platform de plankaart beheren als de laadpaallocaties gerealiseerd worden. Zo behouden zij het overzicht over de lokale publieke laadinfrastructuur, zonder elke keer ad-hoc op zoek te gaan naar een enkele geschikte laadlocatie. Ook is er de mogelijkheid om de plankaart voor te leggen aan bewoners in een participatietraject en zo waardevolle lokale input mee te nemen, waarna geplande laadpaallocaties eventueel gewijzigd kunnen worden.

Samen op weg naar duurzame mobiliteit

Onze opgestelde plankaarten die met de gemeenten zijn gevalideerd helpen de provincies Gelderland en Overijssel op weg met de uitbreiding van publieke laadinfrastructuur. Hierdoor zijn zij een stap dichterbij duurzame mobiliteit. VOLT wordt ook al in andere gemeenten en provincies toegepast om de uitrol van hun publieke laadpalen in deze transitie optimaal te faciliteren.

Kunnen we uw gemeente of provincie ook ondersteunen bij het realiseren van publieke laadinfrastructuur via plankaarten in VOLT? Neem dan gerust contact op met onze experts.
 
José van der Plaat - Consultant Sustainable mobility

Josévan der Plaat

Consultant Sustainable mobility

Language is changing...