Maak kennis met Roel, Specialist Planstudies Rivierverruiming en Dijkversterking

Met een achtergrond in Milieu- en Natuurwetenschappen kwam Roel zo’n 17 jaar geleden bij ons in dienst. Als Specialist Planstudies Rivierverruiming en Dijkversterking werkt hij vooral aan waterveiligheids- en gebiedsontwikkelingsprojecten in Nederland. Benieuwd hoe dat bevalt? Lees snel verder!
Roel van de Laar

Het grote voordeel van werken bij Royal HaskoningDHV is dat er veel verschillende projecten zijn, in elke keer weer een andere omgeving.

Roel van de LaarSpecialist Planstudies Rivierverruiming en Dijkversterking

Roel zijn werk

"Projecten waar ik aan werk zijn bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier-projecten of dijkversterkingsprojecten. Binnen deze projecten heb ik steeds weer verschillende rollen. Zo ben ik nu bijvoorbeeld projectleider bij het project Lob van Gennep, een project langs de Maas en het Niersdal waar we bestaande dijken versterken en nieuwe dijken aanleggen tot de waterveiligheidsnorm. Maar ook zitten er gebiedsontwikkelingsaspecten in het project, zoals natuurontwikkeling in de uiterwaarden voor de Kaderrichtlijn Water en de verplaatsing van een voetbalvereniging."

De impact van de omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een verschuiving in de benadering van de fysieke leefomgeving en de schaarse openbare ruimte in Nederland. De impact van de wet is groot en breed, ook op ons werk. "In onze projecten met betrekking tot hoogwaterveiligheid maken we niet alleen de ontwerpen, maar verzorgen en coördineren we ook procedures voor onze opdrachtgevers. Voor veel projecten betekent dit het maken van een Projectplan Waterwet, het coördineren van alle vergunningsaanvragen en het opstellen van een milieueffectrapport."

"Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat dat straks over in Projectbesluiten waar zowel de Projectplannen Waterwet als de vergunningsaanvragen in worden opgenomen. In veel projecten zijn we, vooruitlopend op de inwerkingtreding, dus al bezig om de stukken dusdanig in te richten dat ze ook na de invoering van de Omgevingswet voldoen aan alle eisen."

Een typerend project

"De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan het project Versterking IJsselmeerdijken. Dit project betreft de versterking van een 17 kilometer lange dijk gelegen tussen Lelystad en de Ketelbrug. Het project begon als regulier dijkversterkingsproject waarbij we kijken naar de vraag welke maatregelen er nodig zijn om de dijk te laten voldoen aan de landelijke norm. Normaal kom je dan uit op het verhogen en verbreden van de bestaande dijk, maar in de verkenningsfase van het project zijn we door goed te luisteren naar de omgeving en te kijken naar het landschap uitgekomen op een andere oplossing, namelijk het creëren van vooroevers. Hiermee verminderen we de golfaanval op de dijk en is versterking van de huidige dijk niet meer nodig. Een bijkomend voordeel hiervan is dat dit ook van grote toegevoegde waarde is voor de natuur van het IJsselmeergebied, aangezien we extra leefgebied kunnen bieden voor vissen en vogels."

Waarom Royal HaskoningDHV?

"Het grote voordeel van werken bij Royal HaskoningDHV is dat er veel verschillende projecten zijn, in elke keer weer een andere omgeving. Je hebt elke keer weer te maken met nieuwe klanten, stakeholders en uitdagingen. En in elk project werk je weer samen met andere collega’s uit een breed scala aan vakgebieden en achtergronden. Hierdoor is echt geen enkel project hetzelfde. Dit houdt het werk leuk en uitdagend!"

Help onze opdrachtgevers ook bij het werken met de Omgevingswet

Wij zijn op zoek naar professionals die hieraan een bijdrage willen leveren. Van juristen en planologen en tot adviseurs op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en omgeving, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Jij bent nodig om een bijdrage te leveren aan de transities in Nederland en de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Rivieren en dijken
Language is changing...