Adaptief en dynamisch infra-asset onderhoud

Beheer en onderhoud van infrastructuur is tegenwoordig veel meer dan doen wat er is afgesproken, zodat bijvoorbeeld wegen, bruggen, viaducten en tunnels tijdens hun verwachte levenscyclus optimaal blijven functioneren. De samenleving is voortdurend in beweging, wensen en eisen veranderen en technologische innovaties openen nieuwe deuren.
Open brugdeel en mannen die brug inspecteren
Infra-asset management (met in het verlengde daarvan opex, de operational expenditures) kan op die veranderende omgeving inspelen. Nederland staat voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave van vele bruggen en tunnels uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Om de infrastructuur aan te passen aan de huidige behoefte en toekomstbestendig in te richten is gebruik van data en hedendaagse techniek essentieel. Techniek gaat hand in hand met stakeholder management, bijvoorbeeld om de hinder tijdens werkzaamheden te beperken.

Digitale tooling

Zo maakt digitale tooling, met behulp van sensoren in bruggen en viaducten, het mogelijk om kwaliteit en dus levensduur realtime te bewaken. Predictive management met behulp van scenario-planning, zichtbaar gemaakt in digital twins, biedt beheerders de kans om continu in te spelen op veranderende omstandigheden, goed afgestemd met hun collega’s van bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling. Dat kan problemen tijdig detecteren, maar ook kosten besparen als blijkt dat een brug makkelijk jaren langer mee kan dan aanvankelijk gedacht. Zo ontstaat een dynamische, maar tegelijk meer realistische, op data gebaseerde budgettering. Onze expertise houden we niet voor onszelf, maar delen we graag. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar de volgende generatie ingenieurs van de gemeente aan de slag gaat met onze digital twin van een aantal belangrijke tunnels in de stad.

City from birds eye view with digital layer
Deze aanpak maakt van beheer, onderhoud, vervanging en renovatie een adaptief en dynamisch proces dat voortdurend kan inspelen op veranderende eisen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatbestendigheid. Op die manier benaderen wij het ook iedere dag, samen met onze klanten. Zo geven wij samen met onze klanten vorm aan de toekomst van adaptieve infrastructuur.
Adaptieve infrastructuur | Royal HaskoningDHV

Adaptieve infrastructuur

Op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte
Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Ard Verweij - Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

ArdVerweij

Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

Geef jij vorm aan de openbare ruimte van de toekomst?

We zoeken talenten die de openbare ruimte en infrastructuur klaar willen maken voor de maatschappelijke eisen en wensen van vandaag, morgen en overmorgen. Dat vraagt niet alleen technische kennis en kunde, maar ook sociale vaardigheden. Weet jij jouw skills in te zetten voor vooraanstaande opdrachtgevers en de realisatie van afwisselende projecten? Begrijp jij dat engineering een digitaal fundament heeft? En ben jij in staat om binnen Royal HaskoningDHV je kennis en kunde optimaal te benutten én te laten groeien en bloeien?

Business-development-and-sales-left
Language is changing...