Waarde voor de samenleving

Nieuwe infrastructuur is meer dan beton, staal en asfalt en het is ook meer dan een technologische uitdaging. Het gaat elke keer om beslissingen in een brede en dynamische maatschappelijke context, voor een duurzame en inclusieve inrichting van de openbare ruimte. Daarbij gaat het om de leefomgeving en de natuur, maar het is ook zaak om via een integrale benadering de verbinding te leggen met andere opgaven, zoals de woningbouw, de mobiliteitstransitie, de energietransitie, de urgentie van klimaatadaptatie.
Plein in centrum van stad met groen en huizen
Het begin is de horizon die is vastgelegd in bijvoorbeeld een omgevingsvisie, en die aansluit bij nationale doelen voor ruimtelijke adaptatie in 2050, zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2021.

De uitdaging is vervolgens om die afweging tastbaar en concreet te maken, zodat u goed gefundeerde en gedragen beslissingen kunt nemen, waarin de stakeholders zijn meegenomen. En dat gaat verder dan alleen een milieueffectrapport. Het gaat om de afweging van alle maatschappelijke aspecten, van alle impact op mensen. Een nieuwe of bredere snelweg kan bijdragen aan betere bereikbaarheid, maar ook ten koste gaan van natuur en recreatie, het kan leiden tot extra geluidhinder en een hogere emissie.

Wij beschikken over de expertise om onze klanten daarbij te ondersteunen, door een combinatie van kennis en ervaring als het gaat om strategisch inzicht, technologie, digital twin en stakeholder management. Op basis van de data die we vandaag verzamelen en interpreteren, komen we tot betere, datagedreven beslissingen voor vandaag en morgen. Onze expertise houden we niet voor onszelf, maar delen we graag. Zo leggen we de verbinding tussen maatschappelijke impact, investeringen en kosten voor beheer, onderhoud en renovatie. Het resultaat: een openbare ruimte die bijdraagt aan een gezonde samenleving en waarin het bedrijfsleven kan bloeien.
Adaptieve infrastructuur | Royal HaskoningDHV

Adaptieve infrastructuur

Op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte
Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Ard Verweij - Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

ArdVerweij

Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

Geef jij vorm aan de openbare ruimte van de toekomst?

We zoeken talenten die de openbare ruimte en infrastructuur klaar willen maken voor de maatschappelijke eisen en wensen van vandaag, morgen en overmorgen. Dat vraagt niet alleen technische kennis en kunde, maar ook sociale vaardigheden. Weet jij jouw skills in te zetten voor vooraanstaande opdrachtgevers en de realisatie van afwisselende projecten? Begrijp jij dat engineering een digitaal fundament heeft? En ben jij in staat om binnen Royal HaskoningDHV je kennis en kunde optimaal te benutten én te laten groeien en bloeien?

Business-development-and-sales-left
Language is changing...