Proces- en programmamanagement

Processen en programma’s verbinden inhoud én proces; oftewel verstand van de opgave én gevoel voor wat kansrijk en haalbaar is in de samenwerking om maatschappelijke effecten te bereiken.
Een goed proces verbindt inhoud én proces; oftewel verstand van de opgave, trends en ontwikkelingen én gevoel voor wat kansrijk en haalbaar is in de samenwerking tussen actoren. Ook vinden we dat elk proces moet bijdragen aan vernieuwing. Wat is onze ‘legacy’ als ons werk is afgerond? Aan welke blijvende verandering in samenwerkingen hebben we dan bijgedragen? Inhoudelijk resultaat, commitment van actoren en vernieuwing zijn dan ook de pijlers van elk procesontwerp dat we maken en samen met alle stakeholders in de praktijk invulling geven.

Wij zien programmamanagement als een bijzondere vorm van sturing voor complexe maatschappelijke veranderopgaven. Programma’s komen tegemoet aan de toenemende autonomie en wederzijdse afhankelijkheid van actoren, maar zorgen toch voor gezamenlijk resultaat, vaak ‘in de luwte van de politiek’. Dat resultaat ontstaat door optimaal gebruik te maken van de kennis, middelen en invloed van vele onafhankelijke actoren in een netwerk. We stellen programmaplannen op, geven leiding aan programma’s als interim programmadirecteur/manager, of adviseren over specifieke onderwerpen als de veranderstrategie, sturing en organisatie van programma’s.

Onze programmamanagers werken samen in PGM Open; een landelijk netwerk van professionals in programmamanagement. PGM Open wordt gedragen door vijf partners: Jo Bos & Co, Twijnstra Gudde, Good Work Company, Novaim en Royal HaskoningDHV. Samen met professionals uit de advies- en managementpraktijk willen wij programmamanagement in Nederland naar een hoger plan tillen door gezamenlijk te werken aan vakontwikkeling. Daarmee willen we complexe, doelgerichte veranderopgaven steeds succesvoller realiseren.

Programma’s ontstaan waar leiders binnen organisaties de noodzaak voelen samenhangend, vernieuwend én samen met partners aan de slag te gaan met een urgente veranderopgave.

Liesbeth SchipperLeading Professional Programmamanagement
Liesbeth Schipper - Leading professional Programme management | Consultant Strategy & Management

LiesbethSchipper

Leading professional Programme management | Consultant Strategy & Management

Language is changing...