Stations- en gebiedsontwikkeling

Een duurzaam station in een aantrekkelijke omgeving
Hubs leisure

We zitten met zijn allen middenin een mobiliteitstransitie. Maar hoe maken we die mobiliteit toekomstbestendig? Dat doen wij door bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid én duurzaamheid met elkaar te vervlechten. Zó helpen we u met het creëren van een aantrekkelijk station als knooppunt in uw stad, of als verbinder in uw dorp.

Een stationsgebied vormt een plaats waar reizigers naadloos kunnen overstappen in een gezellige, sfeervolle en uitnodigende omgeving. Dit gebied moet efficiënt en aantrekkelijk zijn, maar ook passen in de omgeving. We zien dat een stad hier andere wensen in heeft dan een dorp. Bijvoorbeeld vanwege woningen en kantoren in de stationsomgeving, of zelfs boven het spoor. Daarentegen wilt u in een landelijk gebied misschien wel de omgeving doortrekken naar het station. Elk station en haar omgeving zijn uniek, wij geven ze de aandacht die ze verdienen.

Een nieuwe kijk op stations en het gebied eromheen

Door de uitdagingen voor stedelijk en landelijk gebied moet er anders gekeken worden naar de bereikbaarheid en mobiliteit. Nieuwe mobiliteitsalternatieven als deelauto’s, deelfietsen en deelscooters maken het mogelijk om de eigen auto minder centraal te stellen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te denken in termen van ketenreizen die worden afgelegd met verschillende vervoersmiddelen van verschillende aanbieders. Deze mobiliteitsoplossingen komen op één knooppunt bij elkaar.

Samen optrekken naar uw toekomstbestendige stationsomgeving

Wonen, werken, reizen en recreëren; in een toekomstbestendige stationsomgeving loopt alles in elkaar over. Daarom ontwikkelen we alle elementen integraal: van spoor tot busvervoer en van stationsgebouw tot de woningbouw eromheen. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat we vanaf het begin samen optrekken. Bij de ontwikkeling van een stationsgebied heeft u immers te maken met meerdere partijen. Wij zorgen ervoor dat het een project wordt van alle stakeholders, met respect voor ieders belangen en vizier op het op het optimale resultaat.

Door samen te werken met alle partijen komen we tot een aantrekkelijk stationsgebied waar reizigers graag zijn. Dat hoeft niet veel te kosten, want met kleine stappen komt u ook al een heel eind. Het begint bij een heldere ambitie, daarna controleren wij in vier stappen welke acties nodig zijn voor uw station:

Beheer en onderhoud
Is de stationsomgeving rommelig en onoverzichtelijk? Dan krijgt u al mooi resultaat met goed beheer en onderhoud.
Ordenen
Is de capaciteit van de stationsomgeving toereikend voor de komende jaren? Dan ordenen we het station: we verplaatsen objecten als informatieborden en bankjes en delen de hal opnieuw in.
Clusteren en uitbreiden
Kan met uitbreiding van de bestaande stationsomgeving worden volstaan? Dan vervangen we elementen als bankjes, informatieborden, breiden het station uit en vullen dit aan.
Stationsvernieuwing
Is het uitbreiden en aanvullen niet genoeg? Dan ontwerpen we een nieuw station.

Het project goed op de rails

Royal HaskoningDHV is al meer dan 140 jaar een toonaangevend ingenieursbureau in advies- en projectmanagement. In die jaren hebben we in verschillende rollen en projecten gewerkt op en aan alle stations in Nederland. Wij helpen uw behoefte te verkennen en uw vraag en opgave te structureren. Samen met u vertalen wij het plan naar een aantrekkelijk stationsgebied en zetten we het project goed op de rails. Benieuwd wat we voor uw gemeente of provincie kunnen betekenen? Wij komen graag met u in contact.
Roelant Groen - Business consultant

RoelantGroen

Business consultant

Language is changing...