Verkeersveiligheid draait om samenspel voertuig, weg en mens

Verkeersveiligheid is voor elke stad topprioriteit, in de leefbare stad van de toekomst die meer dan nu een plek is om prettig in te verblijven. Het verhogen van die veiligheid is een uitgebalanceerd samenspel tussen voertuig, weg en mens.
Verkeersveiligheid voertuig en mens

Gemotoriseerd vervoer dat de stad in mag, zal niet langer dominant zijn. Het verkeer dat nog wel wordt toegelaten, zal zich slimmer en veiliger moeten gedragen. Dat vraagt om strategische keuzes, maar er zijn ook quick wins, zegt Evert Klem, strategisch adviseur Mobiliteit bij Royal HaskoningDHV. De sleutelbegrippen zijn vertrouwen en acceptatie, infrastructuur en digitale oplossingen, zoals rijtaakondersteunende systemen (Advanced Driver Assist Systems, afgekort ADAS).

Waar liggen de kansen voor het vergroten van de verkeersveiligheid?

Het begint bij de visie van de stad op haar toekomst. Daarbij is een duidelijke tendens zichtbaar: we gaan steeds meer van vervoer naar verblijf. De overheersende aanwezigheid van personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens gaat afnemen, ten gunste van de verblijfsvriendelijkheid in een publieke verblijfsruimte die meer en meer het domein wordt van voetgangers en fietsers.

Wat is daarbij de rol van (bijna) zelfrijdende auto's?

Wij zien de komende decennia niet gebeuren dat de bestuurder zelf helemaal niet meer verantwoordelijk. Maar ondersteunende digitale systemen kunnen, in combinatie met passende infrastructuur, ook nu hun waarde bewijzen. Dan gaat het met name om de grote verkeersaders rond en door de stad. Daarnaast zien we mogelijkheden in woonwijken, in combinatie met een maximum snelheid van 30 kilometer. Daar komen auto’s met al hun sensoren beter tot hun recht. Rijtaakondersteunende systemen kunnen nu nog niet uit de voeten in het verkeerskundige mierennest van een drukke binnenstad.

Vooral elektrische voertuigen hebben dat soort systemen aan boord

Alle vormen van elektrisch vervoer zijn om te beginnen meer welkom in de stad omdat ze emissieloos zijn, en ze lopen daarnaast voorop met rijtaakondersteunende systemen. Al is het natuurlijk nog beter voor de verkeersveiligheid in de stad als er niet zozeer ándere auto’s komen, maar vooral ook mínder. Daar komt bij: elektrische voertuigen zijn emissieloos, maar ook grotendeels geluidloos. Je hoort ze dus minder goed aankomen, net zoals trouwens een speed pedelec die met 40 kilometer per uur aan komt zoeven.

Hoe ligt de relatie met infrastructuur?

Voorop staat dat de fysieke inrichting in orde moet zijn. Het gaat er dan vooral om dat de functie en de inrichting met elkaar in overeenstemming zijn. Bij nieuwe plannen en herinrichtingsplannen moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheden die rijtaakondersteunende systemen op de langere termijn bieden. Maar er zijn ook nadrukkelijk mogelijkheden om het rendement van die systemen op korte termijn te verhogen. Denk daarbij aan zulke eenvoudige zaken als duidelijke wegmarkeringen en belijning, waardoor lane keeping systemen beter functioneren. Of schone en goed identificeerbare snelheidsborden op de juiste plekken, zodat de on-board camera’s ze herkennen en de bestuurder waarschuwen.

Het zit ook in het verschil tussen keuze en verplichting

Het menselijke perspectief is belangrijk, de mate waarin mensen zich kunnen aanpassen, en ook bereid zijn zich aan te passen. Het gaat om vertrouwen en acceptatie. En andersom: rijsystemen moeten aansluiten bij hoe mensen in elkaar zitten. Dat speelt bijvoorbeeld bij Intelligente Snelheidsassistentie (ISA). Je kunt een 30 kilometer-zone afspreken en ook digitaal over een gebied leggen, zoals de omgeving van een lagere school op het moment dat die open of dicht gaat. Moderne voertuigen herkennen die zone dankzij GPS, digitaal kaartmateriaal en camera’s die de snelheidsborden lezen. Maar grijpt het systeem dan in, of krijgt de bestuurder alleen een seintje? In hoeverre is het mogelijk om hulpsystemen in de auto uit te schakelen? En wat triggert bestuurders om dat niet te doen?

Welke rol vervult Royal HaskoningDHV? 

We exploreren samen met gemeenten de toekomst van de gezonde stad én kijken wat er vandaag al kan, door bijvoorbeeld via een toets de zwakke plekken bloot te leggen, zodat de verkeersveiligheid vaak met eenvoudige maatregelen kan worden verhoogd.

Deskundig, nuchter en integraal

We leggen even deskundig als nuchter en onafhankelijk de link tussen de reële mogelijkheden van digitale hulpsystemen, de inrichting van het wegennet en de mens als centrale factor, vanuit een integrale en multidisciplinaire benadering, samen met u.

Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...