De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. De mobiliteit van de toekomst verlangt daarom een nieuw evenwicht. Tussen individuele wensen van eindgebruikers en collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit. Dat is een transitie én een samenwerkingsopgave, waarvoor we onze kennis en ervaring vooruit inzetten: op het gebied van strategie-ontwikkeling, implementatiekracht en technologie.

Met balans en innovatie inspelen op de groeiende vraag naar mobiliteit 

De mobiliteitstransitie is volop in gang. Met nieuwe technieken en de alsmaar groeiende vraag naar transportmogelijkheden is het van belang dat steden hier tijdig op inspelen. Voor de mobiliteit van de toekomst is het vinden van een balans noodzakelijk. Hierin staan duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid centraal. Met behulp van innovaties op het gebied van datacollectie, digitale tools en een integrale aanpak, wordt het mobiliteitssysteem steeds uitgebreider en inzichtelijker. Slimme oplossingen zoals Flowtack, MaaS en zelfrijdende voertuigen bieden nieuwe mogelijkheden voor mens en omgeving. Kom meer te weten over deze innovatieve middelen en technieken in onderstaande visual.  

Onze pijlers binnen de mobiliteitstransitie

Square
Veiligheid
Een veilige omgeving is geen garantie. Die maken we samen door integraal te kijken en in te richten.
Square
Leefbaarheid
Welke en hoeveel ruimte wil ik mijn inwoners, bezoekers en bedrijven bieden in mijn stad?
Square
Bereikbaarheid
Wat speelt in mijn stad en waar willen mensen en goederen heen? Sturing op efficiency borgt bereikbaarheid.
Square
Inclusieve mobiliteit
Transport en infrastructuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gebruiksvriendelijk voor ieder mens. 

Mobiliteit van de toekomst verlangt integrale aanpak 

Verkeersveiligheid is voor elke stad topprioriteit. We exploreren samen met gemeenten de toekomst én kijken wat er vandaag al kan. We leggen even deskundig als nuchter de link tussen de reële mogelijkheden van rijtaakondersteunende systemen, de inrichting van het wegennet en de mens als centrale factor, vanuit een integrale benadering. 
De stad van de toekomst is in beweging
Download
Visiedocument

Visie Incident Management

Met Incident Management streven wegbeheerders ernaar om de impact en economische schade van een incident zoveel mogelijk te beperken. Deze set van maatregelen bestaat ruim 20 jaar en nieuwe inzichten geven aanleiding om IM tegen het licht te houden. Daarom onderzochten experts de huidige situatie en ontwikkelingen. Op basis daarvan geven zij verbetervoorstellen die aan betere verkeersveiligheid en doorstroming bijdragen.
Download Download
Incident management

Flowtack: minder wachten, schonere lucht

Flowtack, onze dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie, heeft een nieuw iVRI-certificaat gekregen. De applicatie stemt vraag en aanbod van verkeer via slimme stoplichten real-time op elkaar af. Dat zorgt voor 20 procent minder CO2-uitstoot, 40% minder stopmomenten, 25% minder wachten voor fietsers en 10% minder voertuigverliesuren. Flowtack zorgt voor verbeterde prioritering en garandeert optimale doorstroming. Met updates direct vanuit de cloud. 
We geven graag een demonstratie!  - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Cathelijne Hermans - Associate Director Sustainable transport

CathelijneHermans

Associate Director Sustainable transport