Sturen op waarde: de kracht van NEN8026 in asset management

In een snel veranderende wereld waar maatschappelijke thema's zoals energiegebruik, biodiversiteit en circulaire economie een steeds prominentere rol spelen, staan organisaties voor de uitdaging om hun vastgoedportefeuilles effectief te beheren. Hoe behoud je het overzicht en zorg je ervoor dat je de juiste stappen neemt?
NEN8026, asset management norm
Het anticiperen op veranderingen en het optimaliseren van waarde binnen asset management is cruciaal. Dit blog werpt een diepgaande blik op de veelbelovende NEN8026-norm, een methodiek die organisaties een gestructureerde aanpak biedt om hun vastgoedportefeuilles te optimaliseren.

Wat is NEN8026

NEN8026 is een Nederlandse norm die specifiek gericht is op het waardegestuurd beheer van vastgoedassets. De norm biedt een methodiek om organisatiedoelen te kunnen vertalen naar waardeaspecten en deze concreet te maken naar instandhoudingseisen. De NEN8026 faciliteert een eenvoudige en effectieve koppeling van deze aspecten aan gezamenlijke doelen en heldere uitgangspunten. De norm is toepasbaar op diverse soorten vastgoed, waaronder commercieel vastgoed, residentieel vastgoed en publiek vastgoed.

In aanvulling op de ISO 55000, waar assetmanagement wordt gezien als 'gecoördineerde activiteiten om waarde te creëren met assets', gaat NEN8026 dieper in op het begrip waarde, met specifieke aandacht voor de vertaling van waarde naar technische aspecten. Hierbij wordt niet alleen gesproken over de huidige waarde, maar ook over toekomstige waarde. Dit kun je zien als een behoefte en aanbod benadering.

De norm maakt abstracte organisatiedoelen concreet door gestructureerde rubricering op hoofdthema's en verdieping naar waardenaspecten. De assetmanagementdoelstelling volgt uit deze waardenaspecten. Hierdoor verschaft NEN8026 inzicht in zowel de huidige positie van de organisatie als in de behoeften en aanbod, zowel op het moment zelf als in de toekomst.
Joep Stolk

Als lid van de normcommissie heb ik met plezier bijgedragen aan deze norm die voorziet in een breed gevoelde gemeenschappelijke behoefte.

Joep Stolk Associate Director Advisory Group

Status en doel van NEN8026

Momenteel bevindt de NEN8026-norm zich in de laatste ontwikkelingsfasen en wordt verwacht binnenkort definitief te worden vastgesteld. Het primaire doel van deze norm is het waarborgen van transparantie, het integreren van maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, en het optimaliseren van rendement bij het beheren van vastgoedassets.

Belangrijkste elementen van NEN8026

Risicomanagement
NEN8026 benadrukt het belang van het identificeren en beheren van risico's die van invloed kunnen zijn op vastgoedassets. Dit omvat niet alleen fysieke risico's, zoals schade door natuurrampen, maar ook financiële, operationele en marktrisico's.
Levenscyclusbenadering
De norm richt zich specifiek op de gebruiks- en transitiefase. Tegelijk moedigt de norm een levenscyclusbenadering aan bij het beheren van vastgoedassets. Dit houdt in dat alle fasen van de levensduur van een asset in overweging kunnen worden genomen, van acquisitie tot ontmanteling.
Data- en informatiemanagement
Een effectief vastgoed asset management vereist nauwkeurige en tijdige informatie. NEN8026 richt zich op het belang van gegevensbeheer, waaronder het verzamelen, analyseren en gebruiken van data om weloverwogen beslissingen te nemen.
Duurzaamheid
In lijn met mondiale trends benadrukt NEN8026 duurzaamheid als een integraal onderdeel van vastgoedbeheer. Het stimuleert organisaties om milieuvriendelijke praktijken te omarmen en rekening te houden met de ecologische impact van hun vastgoedportefeuille.

Implementatie van NEN8026

Het succesvol implementeren van NEN8026 vereist betrokkenheid op alle niveaus van een organisatie. Van het leiderschap dat de strategische richting bepaalt tot de teams die belast zijn met dagelijkse uitvoering, elke schakel in de ketting moet zich bewust zijn van de norm en deze integreren in hun werkprocessen. De NEN8026 is een normering waarvan de toepassing nog ontwikkeld moet worden. Vanuit Royal HaskoningDHV hebben we eigen tooling ontwikkeld om deze normering direct toe te kunnen passen in adviezen aan onze klanten. De tooling is niet alleen een vertaling van de NEN8026, maar combineert ook onze jarenlange ervaring met de praktijk op de diverse niveaus.

Met deze tool is het eenvoudig om strategie en operatie te verbinden. Bij veranderende inzichten op elk niveau kunnen kaders en onderhoudsconcepten moeiteloos herzien en aangepast worden.

Laurens Cairo Consultant Asset Management

Voordelen van NEN8026

Optimalisatie van waarde
De levenscyclusbenadering van NEN8026 stelt organisaties in staat de waarde van hun vastgoedportefeuille te maximaliseren door strategische besluitvorming. Hierdoor wordt niet alleen waardestijging bereikt, maar ook een verbetering van het rendement. De norm legt de verbinding tussen assets en organisatie door behoeften en aanbod allesomvattend te benaderen.

Risicoreductie
NEN8026 minimaliseert onvoorziene gebeurtenissen en bevordert stabiliteit en continuïteit. Deze aanpak leidt tot risicoreductie en creëert een voorspelbare omgeving. De praktische implementatie van de methodiek is flexibel, waardoor organisaties stapsgewijs hun asset management kunnen verbeteren.

Betere besluitvorming
Met een sterke nadruk op gegevens- en informatiemanagement helpt NEN8026 organisaties beter geïnformeerde beslissingen te nemen, wat leidt tot verbeterde prestaties. De norm biedt objectieve validatie en kwalitatieve onderbouwing van instandhoudingseisen, waardoor organisaties gefundeerd beslissingen kunnen nemen. Tegelijkertijd waarborgt de norm betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, zelfs in budgetten, wat resulteert in een gecontroleerde financiële planning. De methodiek maakt aantoonbaar de juiste acties mogelijk, bevordert waardestijging, minimaliseert risico's, maximaliseert prestaties en optimaliseert de kosten. Hierdoor faciliteert NEN8026 de overgang van ad-hoc reacties naar doordachte planning, waardoor organisaties een meer gestructureerde benadering van vastgoedbeheer kunnen omarmen.

Conclusie

NEN8026 fungeert als een leidraad voor organisaties die streven naar optimalisatie in vastgoed asset management. Door de norm effectief te implementeren, kunnen organisaties niet alleen de risico's verminderen, maar ook de waarde optimaliseren en zich aanpassen aan de steeds veranderende eisen van de vastgoedmarkt. Het is een instrument dat niet alleen helpt bij het beheren van fysieke eigendommen, maar ook bij strategische groei en duurzaamheid op lange termijn

Wil je weten wat voor impact de NEN8026 heeft op jouw asset management organisatie of wil je weten hoe je dit toe kan passen op jouw organisatie, neem dan contact op.
Joep Stolk - Associate Director Advisory Group

JoepStolk

Associate Director Advisory Group

Blijf op de  hoogte - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Language is changing...