Het ontwerpen van diverse en inclusieve werkplekconcepten

Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie zorgt bij bedrijven van iedere omvang voor positieve veranderingen. Dit zie je echter vaak niet terug in hun werkplekconcepten. Onze experts Susanne Rolaff en Esti Tichelaar bespreken welke uitdagingen om de hoek komen kijken wanneer je de fysieke ruimte wilt afstemmen op de bedrijfsvisie.  
People working and talking in a workplace concept
Een diverse en inclusieve werkplek heeft talloze voordelen: hogere winstmarges, een grotere talentenpool, beter behoud van werknemers en betere besluitvorming.  

Bedrijven investeren in wervingsprocedures waarin een grotere nadruk wordt gelegd op een diverser personeelsbestand en waarin de bedrijfsvisie en -waarden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit kan echter niet altijd eenvoudig worden doorgevoerd in de fysieke werkplek.  

Terwijl diversiteit draait om wat iemand anders maakt dan anderen, of dat nu sekse, geslacht, ras, sociaaleconomische achtergrond, fysieke verschillen of neurodiversiteit betreft, is het het doel van inclusie om ervoor te zorgen dat al deze verschillende werknemers zich welkom, veilig en gesteund voelen. Met het juiste werkplekconcept creëer je hiervoor een basis.

Werkplekconcepten waarin de gebruiker centraal staat 

Als je werkplekconcepten diverser en inclusiever wilt maken, is het belangrijk om te beginnen bij de mensen die de werkplek daadwerkelijk gaan gebruiken. Wanneer wij een werkplekconcept ontwerpen, kijken we altijd eerst naar de verschillende perspectieven van een uiteenlopende groep teamleden. 

Het is één ding om werkplekconcepten op maat te maken of aanpassingen voor bestaande werknemers te implementeren.

Naarmate bedrijven echter toewerken naar een diverser personeelsbestand, moet ook worden nagedacht over een breed assortiment aan inclusieve werkplekmaatregelen. Daar begeleiden we ze dan ook bij. 

Sommige onderdelen van gebouwen, of het nu om nieuwbouw of bestaande panden gaat, worden steeds meer gereguleerd, bijvoorbeeld de breedte van deuropeningen, het voorzien in een traploze toegang of extra ruimtes zoals kolf-, gebeds- of meditatieruimtes. Maar bij een echt inclusieve werkplek moet je verder kijken dan naar wat wettelijk is vastgelegd en je echt richten op de behoeften en het comfort van de gebruiker.

Ik geloof dat we het meeste succes kunnen behalen wanneer we de sterke punten van ons team, onze netwerken en onze klanten benutten. 

Door het opbouwen van sterke relaties en connecties kunnen we projecten via een geïntegreerde aanpak leveren. Zo kunnen we de strategische ambities afstemmen op pragmatische en werkbare oplossingen. Ik ben er trots op dat ik het team Project Management & Consultancy, Industry & Buildings mag leiden en dat ik de expertise binnen het team en ons hele bedrijf kan samenbrengen om een dynamische omgeving te creëren die helemaal is aangepast op de wensen van onze klanten.
Susanne RolaffDirector Advisory Group, Project Management & Consultancy Industry & Buildings   LinkedIn profielLinkedIn profiel
Susanne Rolaff

Een inclusievere werkplek door een multidisciplinaire aanpak 

Bij nieuwe gebouwen kun je al vanaf het begin van een project aanpassingen doorvoeren. Dat is een kans die bedrijven niet voorbij kunnen laten gaan. Wanneer architecten, interieurontwerpers en consultants voor werkplekconcepten al in een vroeg stadium samenwerken, levert dit vaak de beste oplossing op. De verschillende vakgebieden moeten hierin samen de juiste balans vinden, bijvoorbeeld via maatregelen zoals het plaatsen van trappen en liften.  

Met een centrale trap creëer je een indrukwekkend atrium bij de ingang. Deze kan mensen zelfs aanzetten tot meer lichaamsbeweging. Hierdoor komen liften echter verder van de ingang te liggen, waardoor rolstoelgebruikers of mensen met andere lichamelijke problemen zich minder welkom zullen voelen. Ook kleine gebeds- of kolfruimtes zonder daglicht die meer op een veredelde opslagruimte lijken, laten niet zien dat je inclusiviteit belangrijk vindt.  

Door al in een vroeg stadium met architecten en andere specialisten samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat veel meer wordt nagedacht over inclusieve ontwerpelementen of aanpassingen, zoals zichtlijnen, bewegwijzering en akoestiek. 

Modernisering en duurzaamheid in inclusieve werkplekconcepten 

Niet elk project begint helemaal vanaf nul. Gebouwen worden steeds vaker gerenoveerd of krijgen een nieuwe bestemming, waardoor kan worden bespaard op de financiële en ecologische kosten van een nieuw gebouw. Welke maatregelen er kunnen worden genomen om de fysieke ruimte aan te passen hangt af van hoe ver wordt teruggegaan naar de kern en ruwbouw.  

Werkplekken kunnen echter nog steeds worden getransformeerd met meubilair, interieurelementen zoals verlichting en decoratie of de installatie van slimme toepassingen waarmee gebruikers een bureau kunnen reserveren op een plek die past bij hun werkstijl (bijv. een open ruimte of een eigen bureau) of waar ze aangenamer kunnen werken. Je kunt het werkplekconcept ook op andere manieren verbeteren, zoals door het aanbieden van hoofdtelefoons met ruisonderdrukking.

Het gaat niet alleen over hoe mensen werken, maar ook over hoe ze leven 

Sinds de coronapandemie kijken veel mensen anders tegen de werkplek aan. Veel werknemers werken inmiddels op afstand en hybride. Dit zit stevig verankerd in bedrijfsculturen en de verwachtingen van teamleden. Toen werknemers in de Consumer Expectations Survey van de Europese Centrale Bank werd gevraagd of ze liever thuis zouden blijven werken zodra de COVID-19-pandemie voorbij was, gaf ongeveer twee derde aan dat ze minstens één dag per week op afstand zouden willen werken en ongeveer een kwart twee tot vier dagen per week. 

Hybride werken heeft op zichzelf al geleid tot een diverser personeelsbestand – niet alleen voor mensen voor wie het woon-werkverkeer een fysieke uitdaging vormt, maar ook voor werknemers die gebaat zijn bij flexibiliteit of mensen die juist goed presteren in een omgeving met minder collega's om hen heen. Bij werken op kantoor denken veel mensen aan de mogelijkheid om met teamleden te praten en samen creatieve ideeën uit te werken in plaats van die tijd te besteden aan detailwerk. Dit heeft zo zijn invloed gehad op werkplekconcepten. Zo zijn de afmetingen van vergaderruimtes aangepast en zijn er ruimtes gecreëerd voor inclusieve hybride vergaderingen waarbij sommigen persoonlijk aanwezig zijn en anderen online.  

Maar naast het faciliteren van persoonlijke interactie moet er ook rekening worden gehouden met de behoeften van mensen die liever werken zonder al te veel stimuli. Er zijn talloze technieken en mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoeften van neurodivergente werknemers en ervoor te zorgen dat iedereen de werkomgeving kan vinden die op een bepaalde dag geschikt is voor de betreffende persoon. 

Nog een belangrijk punt om rekening mee te houden is culturele diversiteit. Dat geldt zeker niet alleen voor internationale bedrijven. Individuele of culturele diversiteit kan bijvoorbeeld invloed hebben op etenstijden en de verwachtingen van het voedingsaanbod. Zo is het niet alleen de taak van de HR-afdeling om ervoor te zorgen dat teamleden die vasten tijdens de ramadan hun werkdagen kunnen aanpassen aan hun behoeften. Op dezelfde manier moet ook het post-pandemiebeleid dat werknemers meer ruimte geeft om hun werkdag aan te passen aan hun welzijn of familieverplichtingen zijn afgestemd op de fysieke werkomgeving. Toegang tot gebouwen en systemen, beveiliging en de voedselvoorziening maken hier allemaal deel van uit.

Door gebruikers bij het ontwerpproces te betrekken, kunnen we uitnodigende en effectieve werkruimtes creëren. 

Dankzij mijn achtergrond in de architectuur weet ik dat gebouwen een grote invloed hebben op hoe mensen zich voelen en gedragen. Doordat we de dialoog aangaan met de belanghebbenden, zowel op strategisch niveau als met de eindgebruiker, krijgen we een volledig beeld van de behoeften waaraan een gebouw of werkruimte moet voldoen. Dat is belangrijk omdat mensen een groot deel van hun dag op het werk doorbrengen. Ik krijg altijd energie om een oplossing te ontwerpen die aan deze uitdagende behoeften voldoet en organisaties en teamleden zoveel mogelijk waarde kan bieden.
Esti TichelaarReal Estate Consultant LinkedIn profielLinkedIn profiel
Esti Tichelaar

Een veilige, uitnodigende werkplek 

De eerste stap naar een divers personeelsbestand is het vaststellen van jouw bedrijfswaarden. Dat geldt zowel voor grote multinationals als kleine start-ups. De volgende stap is een werkplekconcept dat deze ambitie volledig omarmt en de ondersteuning en gastvrije sfeer biedt die teamleden nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. Het is hierbij juist de uitdaging om ervoor te zorgen dat elke werknemer of gebruiker van een gebouw zich gewaardeerd en gehoord voelt. Wij zijn er om je bij dit proces te begeleiden. Samen creëren we een werkplek waar iedereen zich veilig en welkom voelt en optimaal kan presteren.  

Neem voor meer informatie over diversiteit en inclusie in jouw werkplekconcept contact op met ons op. 
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...