Akoestiek en bouwfysica

Haal meer uit uw gebouw met akoestiek en bouwfysica
Acoustics and buildings physics image

Innovatieve oplossingen voor een gezonde en comfortabele leefomgeving

Hoe zorg je voor een gezonde, veilige en duurzame werk- of leefomgeving? Het speelveld van akoestiek & bouwfysica is complex. Of het nu om bestaande, renovatie of nieuwbouw gaat, er komt veel bij kijken.

Om te komen tot een optimaal ontwerp dat voldoet aan uw eisen kijken wij naar een juiste balans tussen een gezonde leefomgeving, materiaalgebruik, en energiegebruik. Deze drie aspecten vormen een spanningsveld. De materiaalkeuze heeft invloed op het binnenklimaat, maar ook de duurzaamheid is van belang bij de keuze van de materialen. Hoe voldoe je aan een comfortabel binnenklimaat én aan duurzaamheidseisen?
Acoustics and buildings physics play field
Het speelveld van akoestiek & bouwfysica

Hoe voldoe je aan een comfortabel binnenklimaat én aan duurzaamheidseisen?

Square
Ontwerpen vanuit het primaire proces met de gebruiker centraal
Per project inventariseren we de behoefte van de gebouwgebruiker en -eigenaar en vertalen dit naar een passende ambitie, uiteraard binnen de wet- en regelgeving. Met onze kennis en expertise vertalen we deze ambitie om in technische uitgangspunten op gebied van akoestiek, daglicht, luchtkwaliteit en thermisch comfort. Iedere situatie is anders en daarom zetten wij onze creativiteit en ervaring in voor oplossingen op maat. Daarbij houden we rekening met flexibiliteit om voorbereid te zijn op aanpassingen in de toekomst. Met onze adviezen dragen we bij aan een comfortabele werk- of leefomgeving en dat heeft een bewezen effect op de prestatie van mensen. Zo zorgen we dat mensen beter kunnen leren, genezen, werken en verblijven.
Square
Lagere kosten dankzij vroegtijdige samenwerking
Veel projecten kennen een hoog ambitieniveau, een beperkt bouwbudget en een korte doorlooptijd. Voor deze lastige opgave is samenwerken in een ontwerpproject essentieel. Wij denken graag mee aan het begin van een ontwerptraject. Dan hebben keuzes de grootste impact op zowel kosten als kwaliteit. Door interdisciplinair samen te werken verkennen we de mogelijkheden vanuit bouwkunde, installatietechniek en constructie. Met onze brede expertise, maken wij een integraal en optimaal advies voor een goed onderbouwde besluitvorming. Door tijdig te kiezen en een integrale aanpak behaalt u betere resultaten en kunt u kosten besparen.
Square
Data en digitale aanpak optimaliseren uw wensen
In een steeds sneller tempo verbinden we de digitale met de fysieke wereld. We ontwikkelen daarvoor tools en maken gebruik van data en algoritmen om inzichten te vertalen naar vooruitzichten. Het gebruik van data zorgt voor inzicht in de eigenschappen van een gebouw of over de gebruikers van een gebouw. Met slimme tools, zoals het kantoortuinakoestiek stappenplan, de comfortradar en de low temp calculator, maken we gebruik van intelligente rekenmethoden voor complexe vraagstukken. Hiermee versnellen we niet alleen het proces, maar bereiken ook een optimum voor uw eisen. Dat doen we door gebruik te maken van parametrisch ontwerpen en simulaties. In korte tijd kunnen we verschillende varianten op basis van relevante parameters doorrekenen. Dit geeft snel inzicht in de mogelijkheden van een complexe situatie. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig advies.

Expertise en tools

Hoe creëert u een gezonde en comfortabele omgeving?

Ieder project is uniek en wij zorgen ervoor dat wij onze kennis inzetten om uw ambities te realiseren door deze te vertalen naar technische uitgangspunten en ontwerpoplossingen op het gebied van akoestiek, daglicht, energie, luchtkwaliteit, materiaalkunde en thermisch comfort. Akoestiek & bouwfysica vormt een belangrijke basis van uw project. Met onze expertise en tools staan wij garant voor een optimaal advies in iedere situatie, hoe complex dan ook.
Brochure

Meten is weten!

Met onze geavanceerde meetapparatuur kunnen wij aspecten meten als thermisch comfort, luchtkwaliteit en licht. Zo kunnen we achterhalen waar de oorzaak van het probleem zit en komen we met een gericht plan om dit op te lossen.

Brochure

Bezonningstool

In ruimtelijke plannen gaat het bij bezonning om voldoende zon op de gevel en om schaduwwerking. Wij kunnen in een vroeg stadium signaleren wat de gevolgen zijn van bouwen in een omgeving.

Brochure

Parametrisch gevelontwerp

Aan de hand van ontwerpparameters, laat het model de verschillende ontwerpopties zien om een juiste balans te vinden tussen energiegebruik, daglicht en comfort. Dit zorgt voor versneld inzicht in het meest optimale ontwerp.

Stappenplan

Kantoortuinakoestiek

Door nieuwe werkconcepten ontstaan er steeds meer open kantoortuinen. Door samen te kijken naar de functie van de ruimte en de behoefte van de medewerkers kan plezierig werken en een open ruimte heel goed samengaan.

Brochure

Low Temp Calculator

Door de energietransitie en de wens een gebouw gasloos te maken wordt vaak de stap gezet naar laagtemperatuurverwarming. Maar wat betekent deze keuze voor het comfort in de gevelzone.

White paper

Comfort verdient zich terug

Wat maakt een werkomgeving nu comfortabel? Dit zetten we af tegen uw ambities en zo kunnen we in één overzicht zien waar de kansen en aandachtspunten liggen.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Bekijk de video van het project: het Nhow Amsterdam RAI hotel

650 kamers, restaurant, vergadercentrum en zelfs een tv-studio. Naast de RAI staat sinds kort een heus icoon dat bovendien het grootste hotel van de Benelux wordt: het nhow Amsterdam RAI hotel. Royal HaskoningDHV is door projectontwikkelaars COD en Being Development ingeschakeld voor advies over de brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica van het gebouw.

Language is changing...