Gezondheidszorg

Zorginstellingen moeten alsmaar complexere zorg leveren op basis van steeds krappere budgetten en hogere duurzaamheidseisen, of het nu gaat om een enkel gebouw of een uitgestrekt terrein. Hierbij zijn investeringen met name gericht op patiëntenzorg. Wij begeleiden je bij deze uitdagingen en laten de gebouwen van jouw organisatie beter functioneren voor jou, je personeel en je patiënten.
Neem contact met ons opNeem contact met ons op
Gezondheidszorg image

Beter inzicht in jouw gebouwen

Net als bij de zorg voor een patiënt moet je een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de gezondheid van je gebouwen om problemen snel te identificeren en er de beste oplossing voor te vinden.

Op basis van onze ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van gebouwen voor de gezondheidszorg hebben we een strategische vastgoedbenadering ontwikkeld om innovatie en verbetering in de gezondheidszorg te ondersteunen. We maken, analyseren en organiseren een overzicht van jouw vastgoedportefeuille en laten je zien waar de risico's en kansen liggen.

Van daaruit brengen we samen oplossingen in kaart om de gebouwen aan te passen, te moderniseren of te herontwikkelen. Wij geven je een helder inzicht in je gebouwen, of we daarbij nu een digital twin van een ziekenhuis maken of een parametrisch ontwerpproces inzetten voor een soepelere en efficiëntere ontwerp- en ontwikkelingsfase. Zo kun jij je gewoon richten op de zorg voor je patiënten.

Met een duidelijk beeld van je vastgoedportefeuille kun je weloverwogen beslissingen nemen over verbeteringen en investeringen – of het nu gaat om de duurzaamheid, de kwaliteit van de zorg of de implementatie van nieuwe technologieën.

Ruben PeetersBusiness Development Gezondheidszorg - Cure & Care

Op weg naar duurzaamheid met de hoogste zorgstandaarden

Met de toenemende doelstellingen en regelgeving op het gebied van duurzaamheid wordt er steeds kritischer gekeken naar de inefficiëntie en degradatie van gebouwen en faciliteiten. Aan oude gebouwen valt duidelijk hun leeftijd af te zien en bij nieuwe uitbreidingen kunnen inefficiënties aan het licht komen.

Ondertussen worden de zorgbehoeften als gevolg van een vergrijzende bevolking steeds complexer. Daarnaast stijgen de zorgkosten doordat in een rap tempo nieuwe technologieën en innovaties voor diagnose en behandeling worden ontwikkeld. Naarmate de scheiding tussen zorg en behandeling verdwijnt, ontstaan er zowel uitdagingen als kansen.

Wij geloven dat een slimme, weloverwogen en geïntegreerde benadering van een vastgoedplanning je een overzichtelijke routekaart voor deze veranderingen kan geven. Hiermee kun je toewerken naar een klimaatneutrale organisatie en tegelijkertijd efficiëntieverbeteringen identificeren waarmee je uitstekende zorg kunt blijven leveren met minder personeel.

We werken nauw met jou en je teams samen op weg naar een duurzame organisatie. Daarbij zorgen we voor de juiste balans tussen CAPEX- en OPEX-investeringen, en geven we advies om zowel het duurzaamheidsaspect als de bedrijfsvoering efficiënter te regelen.

We combineren onze ervaring met vastgoedplanning met ons uitgebreide inzicht in alle nuances die komen kijken bij hoogwaardige zorgverlening. Zo krijg je een stappenplan waarmee je ondanks krappe budgetten toch kunt profiteren van meer efficiëntie.

Ruben PeetersBusiness Development Gezondheidszorg - Cure & Care

Square
Deskundig multidisciplinair ontwerp- en ontwikkelingsproces
Dankzij onze uitgebreide kennis kunnen we optimale ontwerpen en plannen maken voor jouw zorglogistiek. We zorgen ervoor dat je elke vierkante meter optimaal kunt benutten, terwijl je dezelfde hoogwaardige zorg kunt blijven leveren.
Square
Geïntegreerde planning voor vastgoed en zorg
Bij onze adviezen kijken we altijd met een holistische blik naar de planning van vastgoed en zorg. Wij helpen je om innovaties en processen in de zorg te integreren met langetermijninvesteringen in je gebouwen.
Square
Duurzaamheidsdoelstellingen behalen
Wij kunnen jouw duurzaamheidsroutekaart opstellen en je helpen deze te implementeren. Zo zie je welke impact doelstellingen hebben op je investeringstijdlijn.
Square
Gebouwen toekomstbestendig maken
Met behulp van digitalisering, automatisering en datagestuurde oplossingen zorgen we ervoor dat jouw faciliteiten voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en hier op een flexibele manier mee om kunnen gaan, of het nu gaat om nieuwbouw of een aanpassing.

Bekijk onze zorgklanten op de kaart

Wij hebben veel vertrouwen dat we de meest geschikte partners met de juiste expertise hebben gekozen die passen bij het DNA van HMC. We zien ernaar uit om samen deze mooie uitdaging samen aan te gaan.

Martijn WiesenekkerLid raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

Toekomst van het Nederlandse zorglandschap

Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland en wat betekent dit voor het huidige zorgvastgoed? Ontdek het antwoord van achttien sleutelfiguren uit het Nederlandse zorgveld in het rapport ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’.

Zorglandshap-2030 header image

 Het verduurzamen van zorgvastgoed

Royal HaskoningDHV en Achmea zijn in 2020 een samenwerking gestart met als doel: versnelling van de energietransitie in de zorg. Hoe kunnen ziekenhuizen en zirginstellingen voor 2050 hun directe CO2-emissie afbouwen en hun energiegebruik tot een derde reduceren? In onderstaande onderzoeksrapporten laten we zien welke investeringen nodig zijn en in de welke mate de organisatie in staat is om de verduurzaming te realiseren.

RHDHV en Achmea energietransitie rapport ziekenhuizen 2050Rapport

Route 2050: verduurzaming ziekenhuisvastgoed vraagt om echt keuzes

Een solide zorg-en vastgoedstrategie als voorwaarde voor een succesvolle energietransitie

RHDHV en Achmea verduurzaming vastgoed langdurige zorgRapport

Verduurzaming vastgoed langdurige zorg

Maak nu een plan met 2050 voor ogen

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

In de green deal 3.0 zijn op vijf verschillende thema’s afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om de verduurzaming van zorgsector te versnellen. De thema’s zijn: Meer inzet op gezondheid (I). Het vergroten van de bewustwording en kennis (II). 55% minder directe CO2-uitstoof in 2030 en klimaatneutraal in 2050 (III). 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050 (IV). En het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik) (V).

Met een circulair gebouw naar paris proof

Het halen van 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 zorgt ervoor dat grote verduurzamingsstappen nodig zijn in het vastgoed op het gebied van energie. Tegelijkertijd vraagt het circulariteitsdoel om 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 te gebruiken en toe te werken naar een circulaire zorg in 2050 om veel meer aandacht voor materialen. Eigenlijk zou er na nieuwbouw en renovaties die nu worden gerealiseerd geen afval meer uit de gebouwen moeten komen. Martine Verhoeven, Expert Circulariteit en Klimaatadaptiviteit legt in deze blog uit wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een circulair gebouw.

Efficiënt en toekomstbestendig nieuwbouw ziekenhuis voor Tergooi MC

Tergooi MC | © Hanne van der Woude

Lees meer over de thema's van green deal duurzame zorg 2.0 in onderstaande artikelen over: CO2-emissiereductie, Medicijnresten uit water, Circulariteit en een Gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.
Green Deal Duurzame Zorg - De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit-coverArtikel

De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit

Green Deal Duurzame Zorg - Minder medicijnresten in water-coverArtikel

Minder medicijnresten in water en uw invloed als zorginstelling

Green Deal Duurzame Zorg-Gezonde leefomgeving-coverArtikel

Gezondheid begint bij een goede leef- en werkomgeving

 Green Deal Duurzame Zorg - CO2 Reductie Ziekenhuizen-coverArtikel

CO2-reductie creëert kansen voor integrale aanpak op duurzaamheid

Language is changing...