Gezondheidszorg

In transitie naar een duurzaam zorglandschap. De transformatie van het zorglandschap is in volle gang. Een avontuurlijke reis met als bestemming een betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig zorgaanbod.
Neem contact met ons opNeem contact met ons op
Gezondheidszorg image
Het gebruik van zorggebouwen zal veranderen. De impact van zorgpersoneelstekorten, technologie, digitalisering, de energietransitie, maar ook de pandemie zal komende jaren zichtbaar worden in het zorgvastgoed. De betaalbaarheid van het vastgoed, als strategische asset is onderdeel van de agenda geworden.

Wij maken zorg beter en goedkoper door samen met onze klanten op basis van data-analyse inzichten te krijgen die nodig zijn voor de noodzakelijke transitie in de zorg. Wij combineren onze inhoudelijke kennis op het gebied van zorgprocessen en -strategie, medische techniek en huisvesting met onze expertise in optimaliseren van gebouwen gedurende de gehele levenscyclus. Van strategische consultancy, ontwerp & engineering en tot gebruik & beheer. Ons streven is een omgeving te creëren die bijdraagt aan zorg, welzijn en gezondheid, waarin de mens centraal staat.

Bekijk onze zorgklanten op de kaart

Strategie & vastgoed

Het betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit houden van zorg is de komende jaren een grote uitdaging.

Toenemende eisen op gebied van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie zetten extra druk op investeringsbeslissingen. Hoe krijgt u een volledig inzicht in de juiste keuzes, scenario’s en impact op de lange termijn?

Wij helpen u om zorgstrategie, vastgoedstrategie, duurzaamheidsstrategie en business case bij elkaar te brengen. Door met behulp van data-analyse, verschillende scenario’s uit te werken bent u in staat om nú een keuze te maken voor een duurzame toekomst.
Gezondheidszorg strategie en vastgoed

Ontwerp & engineering

Een zorglandschap in transitie vraagt om diepgaande kennis en ervaring van vastgoed en techniek op alle niveaus. Het gebouw moet blijven aansluiten bij de behoeften van uw gebruikers en bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. Wij vertalen uw vraag naar een haalbaar project en technische oplossingen. Daarbij kijken onze adviseurs altijd over de grenzen van hun eigen vakgebied heen. Door de verschillende disciplines, zoals akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid te integreren in onze aanpak, voegen we extra waarde toe. Al deze disciplines hebben wij in eigen huis.

Ons ontwerpproces is in hoge mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd waardoor niet alleen het ontwerpproces sneller verloopt, maar u ook eenvoudig kunt kiezen uit verschillende alternatieven in relatie tot de uiteindelijke businesscase.
Gezondheidszorg ontwerp en engineering

Gebruik & beheer

Het gebruik van zorggebouwen verandert. Zorg wordt complexer, er is zorg op afstand mogelijk en is er steeds meer behoefte aan ouderenzorg. Doordat het gebruik verandert, verandert het zorgproces en de wensen voor het vastgoed. Daarom zetten wij de gebruiker centraal bij het maken van keuzes. Niet alleen voor het ontwerp van nieuwe omgevingen, maar ook tijdens de levenscyclus van een gebouw. Wij adviseren over onderhoudsplannen, inspecties en strategisch assetmanagement. Zodat u de optimale waarde uit uw gebouwen kunt halen.
Gezondheidszorg gebruik en beheer

Toekomst van het Nederlandse zorglandschap

Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland en wat betekent dit voor het huidige zorgvastgoed? Ontdek het antwoord van achttien sleutelfiguren uit het Nederlandse zorgveld in het rapport ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’.

Zorglandshap-2030 header image

Green Deal Duurzame zorg 

In deze deal zijn op vier verschillende thema's afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Op basis van een aantal artikelen nemen wij u graag mee in hoe wij deze thema's zien en waar mogelijkheden liggen. De thema's die aan bod komen zijn: CO2-emissiereductie, Medicijnresten uit water, Circulariteit en een Gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.

Green Deal Duurzame Zorg - De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit-coverArtikel

De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit

Green Deal Duurzame Zorg - Minder medicijnresten in water-coverArtikel

Minder medicijnresten in water en uw invloed als zorginstelling

Green Deal Duurzame Zorg-Gezonde leefomgeving-coverArtikel

Gezondheid begint bij een goede leef- en werkomgeving

 Green Deal Duurzame Zorg - CO2 Reductie Ziekenhuizen-coverArtikel

CO2-reductie creëert kansen voor integrale aanpak op duurzaamheid

DownloadDownload
Rapport

Verduurzaming ziekenhuizen

Royal HaskoningDHV en Achmea zijn in 2020 een samenwerking gestart met als doel: versnelling van de energietransitie in de zorg. Voor ziekenhuizen houdt deze transitie in dat zij voor 2050 hun directe CO2-emmissie hebben afgebouwd en dat zij hun energiegebruik tot een derde hebben gereduceerd. Om te bepalen waar ziekenhuizen staan op hun route naar 2050 is onderzoek verricht bij 22 ziekenhuisorganisaties met opgeteld 30 locaties. Hierbij is gekeken naar twee aspecten die daarbij essentieel zijn: de hoogte van de benodigde investeringen om deze verduurzaming te realiseren en het vermogen van de organisatie om dit vanuit een solide zorgstrategie te kunnen doen.
DownloadDownloadDownload
Energietransitie - rapport Achmea
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...