Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is volop in beweging. Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland? Deze vragen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bepalen de toekomst van het zorgvastgoed. Wij kunnen helpen met het maken van de juiste keuzes.
Neem contact met ons opNeem contact met ons op
Gezondheidszorg image

Zorgvastgoed van de toekomst

Door de ontwikkelingen in de maatschappij en de toepassing van nieuwe digitale oplossingen verandert de manier waarop we zorg verlenen. Dit heeft direct invloed op het zorgvastgoed. Deze gebouwen moeten namelijk blijven aansluiten bij zowel de veranderende behoeftes van de gebruikers als de doelstellingen van de organisatie.

Om te helpen bij het maken van de juiste keuzes kijken we daarom naar de strategische combinatie van zorg, vastgoed, duurzaamheidsambities en de business case. Zo wordt de afweging gemaakt tussen enerzijds kosten van gebouwinvesteringen als anderzijds het optimaliseren van het zorgproces.

Daarbij zetten we de gebruiker centraal en zorgen we ervoor dat elke keuze de flexibiliteit biedt om mee te blijven veranderen.

Duurzaam, betaalbaar zorglandschap

Wij combineren onze inhoudelijke kennis op het gebied van zorgprocessen en -strategie, medische techniek en huisvesting met onze expertise in het optimaliseren van gebouwen gedurende de gehele levenscyclus. Door verschillende disciplines als akoestiek en bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid te combineren in onze aanpak, komen we tot betere en toekomstbestendige oplossingen. Zo creëren we adaptieve gebouwen die mee kunnen bewegen als de organisatie, processen of de techniek verandert. 

Bekijk onze zorgklanten op de kaart

Wij hebben veel vertrouwen dat we de meest geschikte partners met de juiste expertise hebben gekozen die passen bij het DNA van HMC. We zien ernaar uit om samen deze mooie uitdaging samen aan te gaan.

Martijn WiesenekkerLid raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC)
Blijf op de hoogte  - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Toekomst van het Nederlandse zorglandschap

Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland en wat betekent dit voor het huidige zorgvastgoed? Ontdek het antwoord van achttien sleutelfiguren uit het Nederlandse zorgveld in het rapport ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’.

Zorglandshap-2030 header image

 Het verduurzamen van zorgvastgoed

Royal HaskoningDHV en Achmea zijn in 2020 een samenwerking gestart met als doel: versnelling van de energietransitie in de zorg. Hoe kunnen ziekenhuizen en zirginstellingen voor 2050 hun directe CO2-emissie afbouwen en hun energiegebruik tot een derde reduceren? In onderstaande onderzoeksrapporten laten we zien welke investeringen nodig zijn en in de welke mate de organisatie in staat is om de verduurzaming te realiseren.

RHDHV en Achmea energietransitie rapport ziekenhuizen 2050Rapport

Route 2050: verduurzaming ziekenhuisvastgoed vraagt om echt keuzes

Een solide zorg-en vastgoedstrategie als voorwaarde voor een succesvolle energietransitie

RHDHV en Achmea verduurzaming vastgoed langdurige zorgRapport

Verduurzaming vastgoed langdurige zorg

Maak nu een plan met 2050 voor ogen

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

In de green deal 3.0 zijn op vijf verschillende thema’s afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om de verduurzaming van zorgsector te versnellen. De thema’s zijn: Meer inzet op gezondheid (I). Het vergroten van de bewustwording en kennis (II). 55% minder directe CO2-uitstoof in 2030 en klimaatneutraal in 2050 (III). 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050 (IV). En het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik) (V).

Met een circulair gebouw naar paris proof

Het halen van 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 zorgt ervoor dat grote verduurzamingsstappen nodig zijn in het vastgoed op het gebied van energie. Tegelijkertijd vraagt het circulariteitsdoel om 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 te gebruiken en toe te werken naar een circulaire zorg in 2050 om veel meer aandacht voor materialen. Eigenlijk zou er na nieuwbouw en renovaties die nu worden gerealiseerd geen afval meer uit de gebouwen moeten komen. Martine Verhoeven, Expert Circulariteit en Klimaatadaptiviteit legt in deze blog uit wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een circulair gebouw.

Efficiënt en toekomstbestendig nieuwbouw ziekenhuis voor Tergooi MC

Tergooi MC | © Hanne van der Woude

Lees meer over de thema's van green deal duurzame zorg 2.0 in onderstaande artikelen over: CO2-emissiereductie, Medicijnresten uit water, Circulariteit en een Gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.
Green Deal Duurzame Zorg - De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit-coverArtikel

De CO2-reductie als vliegwiel voor circulariteit

Green Deal Duurzame Zorg - Minder medicijnresten in water-coverArtikel

Minder medicijnresten in water en uw invloed als zorginstelling

Green Deal Duurzame Zorg-Gezonde leefomgeving-coverArtikel

Gezondheid begint bij een goede leef- en werkomgeving

 Green Deal Duurzame Zorg - CO2 Reductie Ziekenhuizen-coverArtikel

CO2-reductie creëert kansen voor integrale aanpak op duurzaamheid

Language is changing...