21-12-2023

Royal HaskoningDHV ondertekent Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

De klimaatcrisis dwingt sectoren wereldwijd tot een heroverweging van hun bijdrage aan duurzaamheid. In Nederland staat de zorgsector voor een cruciale uitdaging, gezien haar verantwoordelijkheid voor 7% van de nationale CO2-voetafdruk en 4% van het afval.
Royal HaskoningDHV ondertekent Green Deal Samen werken aan duurzame zorg
Het leveren van zorg draagt daarmee bij aan de klimaatcrisis, milieucrisis, en een groeiende zorgvraag. Dat zorgt voor een paradox die de zorg wil doorbreken.

In lijn met deze urgente noodzaak heeft Royal HaskoningDHV de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg ondertekend. Hierbij committeert het zich aan een duurzame toekomst in de gezondheidszorg. Deze stap benadrukt het streven van Royal HaskoningDHV naar een toekomst waarin zorg betaalbaar, veilig en doeltreffend verspreid is over Nederland, in lijn met de vragen en ontwikkelingen die de gezondheidszorg momenteel kenmerken.

Hoe pakken we dit concreet aan?

Als onderdeel van deze overeenkomst heeft Royal HaskoningDHV zich toegewijd aan specifieke acties om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de gezondheidszorg te bevorderen per onderdeel van de Green Deal:

I. Bevorderen van Gezondheid:

De expertise van Royal HaskoningDHV op het gebied van Healing Environments wordt ingezet om zorginstellingen te ondersteunen bij het optimaliseren van binnenklimaat, natuur, groen en beweging, met als doel de gezondheid te bevorderen.


II. Bewustwording en Kennis over Impact van Zorg op Milieu en Klimaat:

Elke levenscyclusanalyse (LCA) die Royal HaskoningDHV uitvoert, wordt beschikbaar gesteld voor openbaar gebruik om bewustwording en kennis over de impact van de zorg op milieu en klimaat te vergroten.


III. Verminderen van CO2-emissie van Gebouwen, Energie en Vervoer:

Adviesverlening over CO2-reductie in de zorg, inclusief het opstellen van CO2-routekaarten voor de gebouwde omgeving en mobiliteitsplannen.


IV. Circulair en Spaarzaam met Grondstoffen en Materialen Werken:

Kennisdeling over circulariteit en spaarzaam gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg, met onder andere materiaalstromenkaarten en LCA-berekeningen op productniveau.


V. Verminderen van Milieubelasting van Medicatie(gebruik):

Adviesverlening over het verminderen van de milieubelasting van medicijngebruik, met gebruikmaking van het uitgebreide netwerk en de expertise van Royal HaskoningDHV.

Deze toewijding weerspiegelt de holistische benadering van Royal HaskoningDHV, waarbij de verduurzaming van de zorg en haar vastgoed hand in hand gaan. We kijken er naar uit om onze kennis en ervaring te delen en actief bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de gezondheidszorg in Nederland.

Door actief LCA’s beschikbaar te maken voor alle zorginstellingen kunnen we versnellen in de verduurzamingsopgave van de zorg.

Met deze belofte nemen we bewust het voortouw en dagen we iedereen uit de beschikbare kennis over verduurzaming te delen. Alleen samen komen we verder!
Ruben PeetersBusiness Development Gezondheidszorg - Cure & Care
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...