Betere aansluiting fiets en bus in metropool regio Amsterdam faciliteert ketenmobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam wil zorgen voor een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen: van modaliteit naar mobiliteit. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar fietsparkeerplekken bij alle ongeveer 300 bushaltes aan het R-net.
Fietsparkeren
Een informatief en toegankelijk iReport presenteert knelpunten én concrete oplossingen, als basis voor beleid én de implementatie ervan. Kortom, het biedt handelingsperspectief. De Vervoerregio Amsterdam gaat met het iReport in gesprek met gemeenten om de voorgestelde fietsparkeeroplossingen uit te werken om de mobiliteitstransitie te realiseren.

Deze mensen weten waar ze het over hebben. Ze hebben onze verwachtingen overtroffen, met name ook door de rijkheid en de toegankelijkheid van de informatie via iReport. Het is een sterke basis voor de uitvoering van onze strategie.

Bram NieuwstratenBeleidsmedewerker Fiets, Vervoerregio Amsterdam

Betere aansluiting fiets en bus

Het wordt in de Amsterdamse regio steeds drukker. De Vervoerregio Amsterdam wil daarom zorgen voor een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen: van modaliteit naar mobiliteit. Zoals de aansluiting tussen fietsverkeer en openbaar vervoer. Die combinatie is succesvol, blijkt bij de lijnen van het R-net: steeds meer mensen gebruiken de fiets van en naar de bushaltes. Daardoor is er een structureel tekort aan fietsparkeerplekken, terwijl juist dat soort voorzieningen mensen motiveert om te kiezen voor de combinatie van fiets en OV. Het ontbrak echter aan een totaalbeeld van dat tekort, van de kwaliteit van de huidige voorzieningen en van de mogelijke oplossingen. De Vervoerregio Amsterdam streeft naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem. Een betere aansluiting tussen fiets en bus draagt daaraan bij.

Behoefte en oplossingen in beeld

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam onderzoek gedaan naar de behoefte aan fietsparkeerplekken bij de bushaltes aan het R-net in de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam. Royal HaskoningDHV inventariseerde ter plekke alle bestaande fietsparkeerplekken bij ongeveer 300 bushaltes van het R-net, onderzocht hoe aan de bestaande behoefte kan worden voldaan en gaf advies over de verwachte behoefte en het gewenste voorzieningenniveau in 2025. Voor elke halte is aangegeven welke fietsparkeeroplossing het reizen van en naar die halte kan stimuleren. Tijdens de inventarisatie van de 300 plekken gebruikte Royal HaskoningDHV een speciale app om alle bevindingen direct in de database voor het hele gebied te laden, inclusief tellingen, foto’s, aantal foutgeparkeerde fietsen, aanwezige voorzieningen, bereikbaarheid en inrichting van de stalling.De werkwijze is eenvoudig te repliceren, bijvoorbeeld in andere stedelijke regio’s.

De extra waarde van iReport

Het geheel van adviezen, cijfers, basiskaarten, foto’s en schetsen is online in een paar klikken en op transparante wijze toegankelijk gemaakt dankzij een iReport, de innovatieve rapportagetool van Royal HaskoningDHV. Daardoor is het mogelijk om op elke individuele halte te klikken en precies te zien hoe daar de situatie is, compleet met foto’s en schetsen van concrete oplossingen. Het iReport maakt het voor de Vervoerregio Amsterdam erg gemakkelijk om het gesprek aan te gaan met gemeenten, vermindert de complexiteit van projecten en verbetert de besluitvorming door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties. In Nederland anticipeert het iReport bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet.

Rol voor gedragswetenschap

In het iReport past Royal HaskoningDHV ook gedragswetenschappelijke inzichten toe, want het benutten van fietsparkeerplekken gaat niet vanzelf. De inventarisatie leidde wat dat betreft tot even onverwachte als praktisch te benutten inzichten. Zo bleek bij aan aantal haltes dat fietsers de parkeervoorziening veel minder goed gebruikten als die zich niet op hun vaste route naar de bushalte bevond. Met andere woorden: reizigers fietsen een bushalte niet snel voorbij naar een fietsparkeerplek om vervolgens terug te lopen naar de halte.

Jasper Homrighausen, Consultant Sustainable Mobility: “Ons onderzoek sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van de transitie naar het mobiliteitssysteem van de toekomst. Met onze expertise gaan we van data via analyse naar tastbaar beleid en concrete oplossingen. We zijn trots dat we dat mooie resultaat samen met de Vervoerregio Amsterdam dit jaar mogen presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres."

Mobiliteitstransitie in goede banen

De combinatie van fietsen en OV helpt bij het aanjagen en in goede banen leiden van de mobiliteitstransitie en draagt bij aan duurzame ketenmobiliteit. De mobiliteit van de toekomst is maatwerk, met een nieuw evenwicht tussen de individuele wensen van eindgebruikers en de collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat. Tussen de kosten voor overheden, marktpartijen en gebruikers. Tussen een inspirerende ambitie voor de lange termijn en praktische oplossingen voor de vraagstukken van vandaag. Met oog voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, comfort, veiligheid en inclusiviteit. En met elkaar. Dat is het motto van Royal HaskoningDHV: enhancing society together.

Jasper Homrighausen - Consultant Sustainable mobility

JasperHomrighausen

Consultant Sustainable mobility

Language is changing...