Duurzaam Imaging Center VU medisch centrum

Het Imaging Center van het VUmc in Amsterdam heeft als één van de eerste onderzoeksgebouwen in Nederland een 3-sterren (very good) BREEAM ontwerpcertificaat bemachtigd. Royal HaskoningDHV was als BREEAM Expert verantwoordelijk voor het maatwerktraject van de BREEAM certificering en is betrokken als adviseur voor constructies en gebouwinstallaties.
Duurzaam imaging center vu medisch centrum header image

Flexibele constructie en duurzame gebouwinstallaties

Met een oppervlakte van ca. 16.000 m2 brengt het Imaging Center alle activiteiten van VUmc op het gebied van medische beeldvorming en tracerontwikkeling samen in één gebouw en biedt plaats aan de modernste apparatuur (zoals een PET-MRI scanner en SPECT CT’s), geavanceerde research laboratoria, hot cells, cyclotrons en een lasercentrum. Door slimme ontwerpoplossingen is het gebouw flexibel inzetbaar, waardoor het snel aangepast kan worden aan de voortdurende ontwikkeling van de onderzoeksapparatuur. Bij het ontwerp van de constructie is niet alleen rekening gehouden met het bijzondere gewicht van de apparatuur, maar ook met de strenge (veiligheids)eisen op het gebied van straling, trillingen en magnetische velden, zodat de apparaten elkaar niet storen en een veilige werkomgeving gegarandeerd kan worden. De installaties zijn zo duurzaam mogelijk ontworpen, waarbij continuïteit van systemen essentieel is. Installatieadviseur Anne Brouwer van Royal HaskoningDHV: “De veelheid aan apparatuur vraagt om intensieve installaties met grote koel- en elektravermogens en hoge comforteisen. Een 3-sterren (very good) certificaat is daarom zeker een heel mooi resultaat. Doordat de ontwikkelingen voor dit soort specifieke apparatuur razendsnel gaan, hebben we de installaties zo ontworpen en aangelegd dat ze eenvoudig aangepast kunnen worden, zonder overlast of bedrijfsonderbrekingen. Daarmee is het innovatieve centrum toekomstbestendig.”

Eerste BREEAM-maatwerktraject van Nederland

De ontwikkeling van dit eerste BREEAM-maatwerktraject was nodig omdat er voor een ziekenhuis nog geen standaard BREEAM methode bestaat. Om aan de hoge duurzaamheideisen van het VUmc te voldoen en om deze gebouwprestaties te kunnen tonen, is besloten tot een BREEAM-maatwerktraject voor het Imaging Center. Het project is hiermee koploper in de ontwikkeling van BREEAM voor de Nederlandse gezondheidszorg. Wim Maassen, Leading Professional Sustainability & Life Cycle Performance Design en duurzaamheidsadviseur van Royal HaskoningDHV: “Dankzij zeer nauwe samenwerking met het VUmc, de architect en de installatieadviseur hebben we vanaf het begin van het ontwerpproces kunnen meedenken in duurzame oplossingen. Door interactieve settings werden wensen, verwachtingen en eisen duidelijk en hebben we de duurzaamheidsambitie kunnen realiseren.”
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...