Gemeente Hardenberg een gezonde en functionele werkomgeving

In het bestaande gemeentehuis in Hardenberg moesten 80 extra medewerkers worden gehuisvest. Wij zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de huisvestingsmogelijkheden van de ambtelijke organisatie in het bijzondere gebouw. Met als belangrijkste vraag; hoe creëer je een gezonde en functionele werkomgeving, waarbij je rekening houdt met welzijn, vitaliteit, gezondheid en productiviteit?
Gemeente Hardenberg een gezonde en functionele werkomgeving

Project facts

 • Klant
  Gemeente Hardenberg
 • Locatie
  Nederland - Hardenberg
 • Datum
  2021
 • Uitdaging
  Zorgen voor een gezonde en functionele werkomgeving die past bij de specifieke eigenschappen van het gebouw.
 • Oplossing
  Een gezonde en goede functionele werkomgeving dankzij akoestiek en de juiste inrichting.

De uitdaging

Dit bijzondere gebouw is één van de duurzaamste gemeentehuizen van Nederland en heeft daarmee een aantal specifieke ontwerp-kenmerken. Zo heeft het gebouw bijvoorbeeld een groot atrium, binnentuinen met dubbele verdiepingshoogte en een grote mate van transparantie. Ook wordt er gebruik gemaakt van betonkernactivering in combinatie met luchtverdeling vanuit de verhoogde vloer. Er zijn geen verhullende verlaagde plafonds of voorzetwanden, waarachter installaties kunnen worden ‘verstopt’.

De uitdaging was om te zorgen voor een gezonde en functionele werkomgeving, waarbij de specifieke eigenschappen van het bestaande gebouw werden gebruikt als uitgangspunt. Dit vroeg om maatregelen met betrekking tot het vlekkenplan en het werkconcept, de regeling van het binnenklimaat en een aanpassing van de akoestische prestatie van de werkomgeving.

Dankzij de optimalisaties die Royal HaskoningDHV heeft aangebracht, werken we prettiger in de nieuw gerealiseerde werkomgeving.

Luc Luijben Associate Manager Ruimtelijke Planning, Gemeente Hardenberg

De oplossing

Uniek bij deze aanpak is dat er door ons gebruik gemaakt is van een combinatie van diepgaande inhoudelijke kennis, multidisciplinaire afstemming tussen de diverse partijen en praktisch toepasbare maatregelen in één-en-hetzelfde advies.

Opnieuw implementeren van het werkconcept

Het gebruik van de werkplekken wordt geïntensiveerd door het huisvesten van de nieuwe medewerkers. Daarom moest er slimmer gebruik gemaakt worden van de bestaande werkomgeving. Er is gekozen voor het opnieuw implementeren van het activiteit gerelateerde werkconcept. Ook is het gebruik van de binnentuinen en het restaurant verbeterd. Dit alles gebeurde in een proces van brede betrokkenheid en afstemming.

Gemeente Hardenberg een gezonde en functionele werkomgeving

Elimineren en compartimenteren voor betere akoestiek

Aan de hand van metingen zijn de belangrijkste bronnen van geluidsoverlast achterhaald. Zo zorgde onder andere sociale ontmoetingsplekken in het gebouw en de gekromde gevel waarlangs het geluid zich makkelijk kon voortplanten voor overlast. Dit hebben we opgelost door het elimineren en isoleren van de geluidsbronnen in het atrium. Daarnaast zijn de kantoorvloeren gecompartimenteerd om de geluidsoverdracht over de lange afstand en de verplaatsing van het geluid langs de buitengevel te voorkomen.

Gemeente Hardenberg een gezonde en functionele werkomgeving

Comfortabel binnenklimaat

Het bestaande binnenklimaat wordt geregeld via betonkernactivering waarbij de draagconstructie wordt gebruikt als opslagbuffer en stralingsvlak voor warmte en koude. Er is een aantal aanpassingen gedaan om het comfort te vergroten. Zo kan de betonkernactivering nu niet alleen per verdieping worden geregeld, maar ook per windrichting.

Gemeente Hardenberg een gezonde en functionele werkomgeving

Het resultaat

De aanpassingen die wij deden voor het gemeentehuis in Hardenberg zorgen voor passende huisvesting voor de extra medewerkers. Daarnaast is de akoestiek verbeterd. Ondanks dat meer mensen gebruik maken van hetzelfde gebouw is een binnenklimaat met meer comfort gerealiseerd. Daarmee is het werkklimaat aantoonbaar verbeterd. Uit metingen is gebleken dat geluidsoverdracht via de buitengevel en door de ruimte heen enorm is verminderd. De gebruikers hebben aangegeven dat het thermische binnenklimaat na de aanpassingen is verbeterd. Als bijkomend voordeel hebben de aanpassingen geleid tot een betere energieprestatie van het gebouw.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...