Hoe ontwerp je een duurzaam en toegankelijk depotgebouw?

Museum Boijmans Van Beuningen wil haar kunstcollectie op duurzame wijze met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom heeft het, naast haar monumentale museumgebouw in het centrum van Rotterdam, het eerste depotgebouw ter wereld gebouwd dat toegang biedt tot een complete collectie. RoyalHaskoningDHV ontwierp samen met opdrachtgever, architect en aannemer, de installaties voor een duurzaam en veilig depot.
x
In Depot Boijmans Van Beuningen kunnen bezoekers zelf, met of zonder gids rondkijken tussen meer dan 151.000 kunstobjecten. Ook kan het publiek meekijken met bijvoorbeeld conservering en restauratie. Het depot gaat tevens werk van particuliere verzamelaars bewaren.

Efficiënt gebruik van energie

Museum Boijmans Van Beuningen had de uitdaging om een depotgebouw te ontwikkelen dat de optimale condities biedt en toch zo efficiënt mogelijk met energie omgaat. Tevens moet het Depot Boijmans Van Beuningen een veilig gebouw zijn, zonder dat dit afbreuk doet aan de toegankelijkheid van de collectie voor de bezoeker.

De installaties zorgen niet alleen voor de optimale omstandigheden voor de opslag van kunst, maar gaan tevens zo efficiënt mogelijk om met energie. Daarbij zorgt RoyalHaskoningDHV voor een veilig Depot Boijmans Van Beuningen door beveiligingsmaatregelen toe te passen die hand in hand gaan met de interactieve functie van het gebouw. Dit zorgt voor een duurzaam en veilig Depot Boijmans Van Beuningen.

Resultaten

Depot Boijmans Van Beuningen is uitgerust met diverse slimme, energiezuinige installaties, die energiebesparingen opleveren:

  • Zonnepanelen leveren elektriciteit uit zonne-energie.
  • Het klimaatsysteem zorgt met zo min mogelijk warme, koude, vochtige en droge lucht voor het juiste klimaat voor de kunstobjecten.
  • Ventilatielucht wordt twee keer gebruikt: eerst voor een goed klimaat voor de kunstobjecten in de depotruimten, daarna in het atrium. Na afzuiging wordt warmte en vocht uit de lucht gehaald en gebruikt in de toevoerlucht (warmte- en vochtterugwinning).
  • Voor de spoeling van de toiletten en besproeiing van de daktuin wordt gefilterd regenwater gebruikt.
  • Ledverlichting bespaart energie en voorkomt blootstelling van de kunstwerken aan uv-licht.
  • Door slimme schakelaars en sensoren gaan alle verlichting en stroom in een ruimte automatisch uit, wanneer er niemand aanwezig is.
  • Het gebouw wordt energiezuinig verwarmd en gekoeld door warmte-koudeopslag in de bodem.
  • In totaal wordt er een energiebesparing verwacht van ongeveer 30% tot 40% ten opzichte van een traditioneel depotgebouw.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...