Kunst & cultuur

Musea vormen vanouds de rentmeesters van ons collectieve erfgoed. Zij verzamelen, beheren en exposeren unieke collecties en verbinden deze aan huidige en toekomstige generaties. Daarmee voorzien ze de samenleving van een relevante cultuurhistorische context. In de dynamiek van de 21e eeuw wordt van een museumbestuur steeds meer cultureel ondernemerschap gevraagd. Ondernemerschap dat zich ook uit in de omgang met uw museale vastgoed. Huisvesting is immers een strategisch bedrijfsmiddel dat belangrijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van uw primaire proces en een gezonde exploitatie.
Kunst en cultuur header image
Ook andere culturele ontmoetingsplaatsen als schouwburgen en concertzalen vervullen een brede maatschappelijke functie. Op indringende, humorvolle, poëtische of confronterende wijze zetten ze bezoekers aan tot reflectie. En net als musea worden ook theaters op meerdere fronten uitgedaagd. Denk aan versobering van subsidies, groeiende concurrentie op de vrijetijdsmarkt of digitalisering van de samenleving. Ook hier kan huisvesting een strategische rol in de bedrijfsvoering spelen.

Actieve regierol

Royal HaskoningDHV heeft wereldwijd ervaring met het optimaliseren van de gebruikswaarde van musea, theaters en andere cultuurcentra. Het zijn instellingen die specifieke gebouwprestaties vereisen op het gebied van binnenklimaat, beveiliging, verlichting en/of akoestiek. Met onze uitgebreide technische expertise en internationale ervaring stellen we u in staat om de juiste afwegingen te maken tussen kosten, kwaliteit en risico's. Door een actieve regie te voeren over uw gebouw(en) en gebouwgebonden installaties, kunt u verrassend meer uit uw huisvesting halen.

Sturen op meerwaarde

Uw vastgoed kan op verschillende manieren bijdragen aan een betere exploitatie. Zo zijn er vaak grote besparingen te realiseren op uw operationele huisvestingskosten (10% is vaak haalbaar). Ook kan uw museum of theater extra inkomsten opleveren door alternatieve gebruiksmogelijkheden te benutten. Daarnaast kunt u inzetten op hogere gebouwprestaties waardoor de verblijfskwaliteit voor uw bezoekers en medewerkers verbetert. Dat uit zich vervolgens in een hogere belevingswaarde en een aangenamer verblijf. Het grote voordeel van een goede vastgoedstrategie is dat er meer geld vrijkomt voor de inhoud.

Gecertificeerde aanpak

Gebouwen en installaties kennen een beperkte levensduur. Bovendien kunnen veranderingen in gebruik of nieuwe wettelijke eisen tot de nodige aanpassingen leiden. De juiste ingrepen op het juiste moment waarborgen de continuïteit van uw gebouwprestaties en voorkomen onnodige kosten. Bij Royal HaskoningDHV werken we met een gecertificeerde procesaanpak om de prestaties, kosten en risico's van uw vastgoed gedurende de levenscyclus optimaal te managen. Zo kunt u afgewogen en kostenbesparende beslissingen nemen die inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Innovatieve technieken

Op het gebied van veiligheid, akoestiek en binnenklimaat geniet Royal HaskoningDHV internationale bekendheid. Voor musea hanteren we bijvoorbeeld een geoctrooieerde, energiebesparende techniek die de klimaatomstandigheden voor kunstobjecten optimaliseert met behoud van een comfortabel binnenklimaat voor bezoekers. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het bereiken van hoogstaande akoestische prestaties in zowel 'historische' theaters als hypermoderne theaters die qua ontwerp of locatie grote uitdagingen vormen.

Verduurzaming loont

Cultureel en verantwoord ondernemerschap gaan tot slot heel goed samen. Zo verhoogt een duurzaam gebouw de waarde van uw vastgoed in termen van exploitatie, imago én maatschappelijk nut. Zelfs eeuwenoude panden kunnen we met innovatieve technieken verduurzamen. Daarbij kunt u kiezen voor stapsgewijze verduurzaming tijdens regulier onderhoud of via incidentele investeringen. Als toonaangevende partij op het gebied van duurzaamheid bieden we u inzicht in mogelijke maatregelen, inclusief de bijbehorende meerkosten, besparingen en terugverdientijden.

Als onafhankelijk expert helpt Royal HaskoningDHV u meer uit uw huisvesting te halen zodat deze optimaal en kosteneffectief blijft aansluiten op de dynamiek van uw culturele doelstellingen en ambities.

Hoe ontwerp je een duurzaam en toegankelijk depotgebouw?

Museum Boijmans Van Beuningen wil haar kunstcollectie op duurzame wijze met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom heeft het, naast haar monumentale museumgebouw in het centrum van Rotterdam, het eerste depotgebouw ter wereld gebouwd dat toegang biedt tot een complete collectie. Royal HaskoningDHV ontwierp samen met opdrachtgever, architect en aannemer, de installaties voor een duurzaam en veilig depot.


x
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts