Luchtkwaliteit en gezondheid in Amsterdam verbeteren met milieuzone brom en snorfietsen

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om vóór 2030 de gezondheidsadvieswaarden van de World Health Organisation te halen en de luchtkwaliteit en gezondheid te verbeteren. Naast diverse milieuzones voor autovoertuigen (vracht- en bestelauto’s, bussen en taxi’s) bestond de politieke en bestuurlijke wens om ook een milieuzone in te voeren voor vuile brom- en snorfietsen.
Luchtkwaliteit en gezondheid in Amsterdam verbeteren met milieuzone brom en snorfietsen l Royal HaskoningDHV

De milieuzone omvat de gehele bebouwde kom van Amsterdam. In deze milieuzone zijn relatief oude en vervuilende brom- en snorfietsen (van voor het jaar 2011) niet meer toegestaan. Daardoor is de blootstelling van andere weggebruikers aan verontreinigende stoffen (fijn stof, koolwaterstoffen) sterk gereduceerd en de luchtkwaliteit verbeterd.

Implementatie van de milieuzone voor brom- en snorfietsen

Royal HaskoningDHV heeft het projectmanagement gevoerd op de voorbereiding en implementatie van de milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam. We hebben tevens het bestuurlijke traject begeleid via wethouder, college en raad (in een iteratief proces doorlopen). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Raadsbesluit tot invoering en formele invoering van verkeersbesluit.

We hebben als Amsterdam een gedurfde maar succesvolle stap gezet met deze milieuzone op weg naar een uitstootvrij 2025. Erik Regterschot heeft als projectleider dit project begeleid en in samenspraak met alle betrokkenen naar een succesvolle implementatie gebracht. De acceptatie was door al het voorwerk bijzonder hoog en heeft daarmee positief bijgedragen aan de brede maatschappelijke discussie over luchtkwaliteit en milieuzones.

Jeroen Schutterprogrammamanager Luchtkwaliteit

Eerste milieuzone voor brom- en snorfietsen

Amsterdam is de eerste (en vooralsnog enige) stad die deze milieuzone heeft ingevoerd. De milieuzone is mede gebaseerd op een convenant dat is afgesloten met de branchepartijen Bovag en Rai. Naast deze milieuzone is ook bestuurlijk akkoord bereikt om per 2025 alleen nog uitstootvrije brom- en snorfietsen toe te staan in Amsterdam.

Gedragen aanpak

Er zijn wereldwijd geen andere voorbeelden van een dergelijke zone bekend. Samen met de diverse stakeholders in en buiten de gemeente hebben we een voorstel gedaan voor de wijze waarop de milieuzone eruit zou zien (toegangscriteria, ontheffingen, omvang, etc.). Met diverse stakeholders (scooterdealers, Bovag, RAI, scootereigenaren, oldtimerbezitters etc.) is gewerkt aan een gedragen variant en solide flankerend beleid (o.a. een subsidieregeling voor minima, ontheffingen voor minder validen en oldtimers).

Betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast

De milieuzone voor brom- en snorfietsen heeft de luchtkwaliteit in de stad verbeterd. Daarnaast is – mede als gevolg van het besluit om per 2025 alleen nog uitstootvrije brom- en snorfietsen toe te staan én een subsidieregeling voor uitstootvrije scooters – het aandeel elektrische scooters in Amsterdam sterk toegenomen; voor luchtkwaliteit én geluid in de stad een stap voorwaarts.

Wilt u meer weten over milieuzones voor brom- en snorfietsen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...