Energietransitie voor gebouwen

Koers naar een kosteneffectieve energietransitie voor uw gebouwen. We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Energiegebruik verminderen en overstappen op duurzaam opgewekte energie staat hoog op de agenda van iedere organisatie.
Energietransitie header image
Het klimatiseren van gebouwen speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Het is een operatie die strategisch denken en praktisch handelen vraagt. Innovatie gaat rap, energieprijzen fluctueren en politieke besluitvorming wijzigt, met gevolgen voor subsidies, heffingen en regels. Het is belangrijk dat gebruikers en eigenaren hierin goed samenwerken. Royal HaskoningDHV ondersteunt u bij het maken van toekomstbestendige en kosteneffectieve beslissingen.

De juiste strategie naar een groene toekomst

De klimaatdoelstellingen zijn uitdagend en voelen nog ver weg. Dat we er naar toegaan is duidelijk. Maar hoe en via welke route? Dat is voor iedere situatie anders.

Het verduurzamen van vastgoed vereist langetermijndenken waarmee we gisteren al hadden moeten beginnen. Een verkeerde beslissing kost geld, maar geen beslissing nemen ook. Dit begint met het creëren van overzicht. De stappen die het hele traject aan bod komen, hebben we bij elkaar gezet in een stappenplan.

De eerste stap is het formuleren van uw ambities. Welk beleid is haalbaar, betaalbaar en op lange termijn verstandig? Wij helpen u aan antwoorden op deze vragen. We maken een analyse op hoofdlijnen van uw gebouwportefeuille en presenteren op een overzichtelijke manier de kosten en baten van verschillende ambitieniveaus ten aanzien van de verduurzaming.

Zo krijgt u rust in verduurzamingsdiscussies.

Energietransitie - strategie

Fastlane-aanpak: aan de slag met verduurzaming

Stapsgewijs verduurzamen van uw gebouwen volgens een plan dat onderdeel is van uw vastgoedstrategie met slim gebruik van natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.

Een verduurzamingsplan maken en uitvoeren

Om inzicht en overzicht te creëren van de kosten en opbrengsten van duurzaamheidsmaatregelen hebben we een unieke aanpak ontwikkeld: de FastLane-aanpak. Zowel op gebouw- als portefeuilleniveau doorlopen we samen met u vijf stappen en presenteren de resultaten in een overzichtelijk dashboard om strategische keuzes te maken voor uw vastgoed. Met dit dashboard kunnen verschillende scenario’s gemakkelijk met elkaar worden vergeleken, zowel op gebouw- als op portefeuilleniveau. Ook door andere mensen binnen uw organisatie. Zo wordt voor iedereen snel duidelijk wat de beste aanpak is voor uw gebouwen.
Energietransitie - fastlane aanpak
DownloadDownload
Blogserie

Energietransitie van gebouwen, hoe pak je dit structureel aan?

Welke oplossing is het meest geschikt voor dit gebouw, deze campus of deze wijk? Dat is de vraag waar wij als energieconsultants ons dagelijks mee bezig houden. Met enkele collega’s hebben wij onze visie en een bijbehorend stappenplan opgesteld. Hierover hebben wij verschillende blogs geschreven. Dit hebben wij bij elkaar gezet in deze blogserie.
DownloadDownloadDownload
Energietransitie - blogserie

Bekijk hoe we bijdragen aan de energietransitie

DownloadDownload
Rapport

Verduurzaming ziekenhuizen

Royal HaskoningDHV en Achmea zijn in 2020 een samenwerking gestart met als doel: versnelling van de energietransitie in de zorg. Voor ziekenhuizen houdt deze transitie in dat zij voor 2050 hun directe CO2-emmissie hebben afgebouwd en dat zij hun energiegebruik tot een derde hebben gereduceerd. Om te bepalen waar ziekenhuizen staan op hun route naar 2050 is onderzoek verricht bij 22 ziekenhuisorganisaties met opgeteld 30 locaties. Hierbij is gekeken naar twee aspecten die daarbij essentieel zijn: de hoogte van de benodigde investeringen om deze verduurzaming te realiseren en het vermogen van de organisatie om dit vanuit een solide zorgstrategie te kunnen doen.
DownloadDownloadDownload
Energietransitie - rapport Achmea
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...