De Omgevingswet

Binnenkort treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit voor bedrijven en overheden, en hoe zet u deze wet in om uw doelen te bereiken?
De Omgevingswet l Royal HaskoningDHV
De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving. De wetswijziging maakt bovendien een andere manier van werken mogelijk: er komt meer ruimte voor initiatief, participatie en lokaal maatwerk.

Omgevingswet biedt kansen

De Omgevingswet heeft grote impact op overheden, bedrijven, inwoners én op de maatschappelijke uitdagingen waar zij samen voor staan. De invoering van de wet is een kans voor nieuwe impulsen rond grote thema’s als de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie, de mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en digitalisering. De Omgevingswet biedt kansen om op al deze terreinen grote vooruitgang te boeken, mits de juiste expertise wordt ingezet.

Hoe speelt u in op de impact van de omgevingswet?

Deze expertise hebben wij in huis. Onze juristen schrijven sinds 2014 mee aan de Omgevingswet en zetten hun kennis in om u, samen met onze planologen en beleidsadviseurs, te adviseren bij de implementatie van de Omgevingswet. Onze industrieadviseurs kennen de impact die de Omgevingswet heeft op de uitdagingen waar bedrijven en industrie voor staan. Zij helpen u om de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet optimaal te benutten, zodat de wetswijziging een katalysator wordt voor uw opgaven van vandaag en morgen.

Christiaan Soer

Leading professional Omgevingswet

Language is changing...