Circulair nieuw onderwijsgebouw voor Tilburg University

Tilburg University is een katholieke universiteit, gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. Onder het motto ‘Understanding society’ ontwikkelen ruim 1.500 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen.
Circulair en energieneutraal universiteitsgebouw tilburg

Foto: Voor het circulaire universiteitsgebouw voor Tilburg University verzorgde Royal HaskoningDHV het installatie- en duurzaamheidsadvies. © Powerhouse Company

Tilburg University verwacht de komende jaren een significante stijging van het aantal studenten. Hierdoor is er behoefte aan een nieuw onderwijsgebouw met verschillende collegezalen, studieplekken en een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Het nieuwe gebouw moet aansluiten bij de cultuur van samenwerken en co-creatie die Tilburg University uitdraagt. Qua uitstraling moet het gebouw passen bij de tijdloze elegantie van de huidige campusgebouwen en naadloos inpassen in de groene campusomgeving. Ook maatschappelijke ontwikkelingen rond duurzaamheid en energietransitie moeten tot uiting komen bij het ontwerp van het nieuwe onderwijsgebouw.

De uitdaging 

Circulaire ambities voor de campus

De gekozen locatie voor de nieuwbouw op de campus ligt direct aan het spoor en is daardoor hoog geluidbelast. Ook wil Tilburg University haar circulaire ambities omzetten in daden en hiermee een voorbeeld zijn voor anderen. Zo is er gekozen voor houtbouw, om zo goed mogelijk om te gaan met schaarse grondstoffen. De verbindingen van bouwdelen worden demontabel uitgevoerd. Er wordt een minimale hoeveelheid lijm of kit gebruikt. De demontabele houtbouw geeft andere uitdagingen voor de comfort en akoestiek dan de meer traditionele materialen als beton en staal. Het toepassen van hout vraag bijzonder aandacht voor geïntegreerde ontwerpoplossingen ten aanzien van brand- en vluchtveiligheid. In een nauwe samenwerking met de diverse disciplines hebben we alle wensen voor dit compacte gebouw samengebracht

De oplossing

Een duurzaam en comfortabel gebouw met optimale akoestiek

Samen met de architect en de constructeur hebben wij een circulair onderwijsgebouw ontworpen dat comfortabel én energieneutraal is. Het gebouw is vanaf de begane grond opgetrokken in hout voor zowel de draagstructuur, gevels, wanden en vloeren. Er is maximaal gebruik gemaakt van gerecycled materiaal en demontabele bevestigingen zodat toekomstig hergebruik mogelijk is.

De nieuwbouw is kubusvormig met relatief compacte maten. De beschikbare ruimte voor constructies en installaties moest daarom nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Ook het ontwerp van de gevel was een aandachtspunt. Een geluidsdichte gevel zonder ramen die open kunnen, maar wel met een comfortabel binnenklimaat. Middels berekeningen voor glasoppervlak, positionering en type glas is er samen met de architect en installatie adviseurs gekeken naar de meest optimale oplossing voor daglicht, warmte- en koudevraag.

In het pand is veel gebruik gemaakt van hout. Voor de vloer is gekozen voor een kruislaaghout met een droge zwevende dekvloer. Deze draagt bij aan de akoestiek en is bovendien demontabel. Dit geldt ook voor de houten wanden in het pand.

Om het gebouw energieneutraal te maken, is er gekozen voor een uiterst efficiënt ontwerp. Het klimaatconcept gaat uit van een snel reagerende installatie die vraaggestuurd de ruimtes voorziet van ventilatie, warme en koude lucht. De configuratie van zonnepanelen op het dak zijn parametrisch bepaald om de opwekking van eigen energie op het gebouw te maximaliseren.

Als laatste hebben we meegedacht bij de diverse atriums (open ruimtes), die door hoge en open verbindingen een uitdaging vormen voor brandveiligheid. Door onze expertise op al deze disciplines te bundelen en nauw samen te werken met de architect en constructeur hebben we een ontwerp gerealiseerd dat voldoet aan alle gestelde wensen.

De resultaten

  • Een circulair, duurzaam en energieneutraal gebouw, met een kleine CO2-footprint en lage onderhoudskosten.
  • Een gezonde en veilige omgeving die bijdraagt aan kennisoverdracht en samenwerken.
  • Het ontwerp is gecertificeerd volgens  duurzaamheidsmethodiek BREEAM NL, met maar liefst met een ‘outstanding’ score.
  • Energieneutraal gebouw (EPC= -0,153)
  • Circulair gebouw (MCI=72%)

Tilburg University heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit nieuwe onderwijsgebouw voldoet niet alleen aan een behoefte voor meer ruimte voor het groeiend aantal studenten, maar ook aan onze duurzaamheidsambities. Een mooie aanwinst voor onze groene campus.

College van bestuurTilburg University
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...