Hoe datagedreven is uw organisatie?

Data heeft zich inmiddels bewezen als een onmisbaar middel om bedrijfswaarde te creëren. Hiervoor is wel meer nodig dan alleen het verzamelen en opslaan van grote hoeveelheden data. Zo moet data continu beheerd worden, dienen er structurele en gerichte analyses bedacht en uitgevoerd te worden, en zijn er AI-toepassingen nodig die leiden tot nieuwe inzichten en geoptimaliseerde beslissingen.
Hoe datagedreven is uw organisatie-H

Data, een cruciaal onderdeel voor iedere bedrijfsvoering

De kwaliteit hiervan hangt af van de sterke basis die hieraan ten grondslag ligt in de vorm van datamanagement. Het borgen van die kwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Zo wordt uw organisatie écht datagedreven.

In de praktijk

Datagedreven werken is geen doel op zich, maar een middel om uw strategie en doelstellingen te realiseren. Met onze aanpak borgen we continu de samenhang met uw doelstellingen. Daarnaast zorgen we voor een juiste balans tussen ontwerpen en ontwikkelen. Het doel is namelijk een oplossing die werkt in de praktijk.
Samen werken we stap voor stap naar de gewenste toekomst toe. Met behulp van ons data canvas borgen we de samenhang tussen alle verschillende onderdelen die een datagedreven organisatie nodig heeft.
Het data canvas bestaat uit zeven verschillende hoofdonderdelen, waaronder: strategie, bedrijfswaarde, beleid en competenties. De waarde van het canvas zit in de verbinding en afstemming tussen die verschillende onderdelen. De inspanningen dienen continu op één lijn gebracht te worden met de bedrijfswaarde die het oplevert.

Wilt u meer weten over ons data canvas en de specifieke onderdelen? Lees dan verder.
Hoe datagedreven is uw organisatie-B

Dit maakt ons uniek

Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van complexe business transformaties ondersteunen wij organisaties in de transitie naar een datagedreven organisatie. Van bewustwording en inspiratie tot het opleiden van mensen. Van het stroomlijnen van processen en het op orde krijgen en houden van de datahuishouding tot het realiseren van datagedreven oplossingen en het verankeren van het datagedreven werken in de organisatie en cultuur. Samen kijken we wat past binnen de organisatie en bij het realiseren van de gestelde doelen.

Square
Een praktische aanpak gebaseerd op een holistisch kader:bewezen resultaten boven uitgebreide theorie
Square
Incrementeel verbeteren en realiseren van resultatenaangepast op de organisatie
Square
Mogelijkheid om eigen professionals op de werkvloerop te leiden
De 30 jaar ervaring op het gebied van complexe business transformaties en in 140 jaar opgebouwde domeinkennis in de publieke sector en de sectoren: water, industrie, transport, logistiek en overheid zorgen voor een unieke combinatie.

Wat bieden wij?

Consultancy

We helpen organisaties om hun uitdagingen op het gebied van data scherp te krijgen, zodat we vervolgens samen kunnen werken aan toepasbare oplossingen.
Onze aanpak is praktisch en sluit aan bij de specifieke situatie van de organisatie. Samen werken we stap voor stap naar de gewenste toekomst toe. Waarbij we tijdens het proces bijsturen als dat nodig is. Zo sluiten alle ontwikkelingen altijd aan bij de gestelde strategie en doelen.

Dit is wat we doen:

  • Helpen bij het opstellen van een datastrategie
  • Ambities door vertalen naar een samenhangend plan
  • Helpen bij het inrichten van datamanagement
  • Vervullen van interim datarollen, zoals bijvoorbeeld analytics translator, data steward of data architect
  • Helpen bij het opstellen van een data-architectuur
  • Helpen bij het realiseren en implementeren van datagedreven oplossingen

Technical consultancy

Onze kracht ligt in het ondersteunen van organisaties bij de invulling van de data transitie. Dit doen we met een gespecialiseerd team van data scientists, data engineers en consultants in de vorm van technische ondersteuning of door het ontwikkelen van concrete data toepassingen. Samen werken we aan de gestelde doelstellingen.

Dit is wat we doen:

  • Technische ondersteuning door data scientists, data engineers en consultants
  • Ontwikkelen oplossingen die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden op basis van de middelen die al beschikbaar zijn in de organisatie
  • Helpen met het vormgeven van het data transitie programma
  • Helpen bij het realiseren en implementeren van datagedreven oplossingen

Digital Transformation Academy

De reis naar een datagedreven organisatie vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Om die specifieke kennis en vaardigheden binnen een organisatie verder te ontwikkelen, bieden we diverse data masterclasses, trainingen en opleidingsprogramma’s aan. Lees meer over de verschillende mogelijkheden:

SAM Toolbox

SAM is een Python toolbox om met tijdreeksgegevens te werken en het wordt gebruikt door data scientists, data engineers en data-analisten. Het bevat talrijke functies en klassen voor het laden van data, preprocessing, validatie, visualisatie en feature building, maar ook voor het ontwikkelen van machine learning modellen voor forecasting en anomaliedetectie. SAM maakt het maken van machine learning modellen eenvoudiger door het maken van rolling features en time features te vereenvoudigen. Ook kunnen gebruikers gemakkelijk modellen maken die meerdere stappen vooruit voorspellen of kwantielwaarden voorspellen, die kunnen worden gebruikt voor anomaliedetectie.

Benieuwd waar uw organisatie precies staat op het gebied van datamanagement?

Met onze datamanagement scorecard maakt u de voortgang in één oogopslag inzichtelijk.
Handig voor managers en professionals die verdere focus willen bepalen.

Download hier de Data Management Scorecard.
Sebastian Bauer - Management Consultant

SebastianBauer

Management Consultant

Language is changing...