Duurzaam en inspirerend werkplekontwerp voor Royal FloraHolland

Hoe kan Royal FloraHolland haar kantoorgebouw Floradôme renoveren tot een duurzaam en inspirerende werkplek voor werknemers, klanten én leveranciers?
Duurzaam en inspirerend werkplekontwerp voor Royal FloraHolland

©Ossip

Samen met Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiler van sierteelt ter wereld, en Paul de Ruiter Architects hebben we nauw gewerkt aan een nieuw werkplekconcept voor hun bestaande kantoor. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende eisen en ambities, onder andere rondom duurzaamheid, gebruikersgedrag, technologie, meubilair, installaties en een connectie tussen het kantoor en de dienstverlening van Royal FloraHolland. Het bestaande kantoorgebouw uit de jaren 90 is gerenoveerd en uitgebreid met een aanbouw. Om de ambities binnen zowel de renovatie van het bestaande kantoor als het nieuwe kantoor te realiseren, zijn verschillende disciplines hierbij betrokken. Zo konden onder andere de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, circulariteit en interieurwensen op elkaar af worden gestemd.

Duurzaamheid en circulariteit centraal

Vanaf het begin van het project had duurzaamheid een centrale rol. Zo moest de renovatie van het bestaande gebouw bijvoorbeeld zorgen voor een betere aansluiting op de duurzaamheidsambities van de organisatie. Daarom hebben we ook gekeken naar de Whole Life Carbon impact van het gebouw. Zo is gekozen om het originele gebouw te renoveren. Hierdoor is de CO2-voetafdruk van het gebouw een stuk kleiner dan bij sloop en nieuwbouw.

Om de duurzaamheid van de renovatie te borgen heeft Royal FloraHolland de BREEAM-NL methodiek geselecteerd. BREEAM-NL is een keurmerk en beoordelingsmethode voor de duurzaamheid van gebouwen. De beoordeling op thema's als energiegebruik, materialen, gezondheid en welzijn, ecologie en vervuiling zijn bepalend voor de uiteindelijke score van het certificaat.

Gedurende het hele ontwerptraject hebben we vanuit Royal HaskoningDHV circulariteit op de agenda gezet. Samen hebben we de ambities van circulariteit binnen de organisatie gedefinieerd en vervolgens onderzoek gedaan naar de mogelijke verbeteringen. Zo is onderzocht hoe verschillende afvalstromen uit het productieproces omgezet kunnen worden naar bruikbare materialen.

Royal HaskoningDHV heeft het onderwerp circulariteit gedurende het ontwerptraject op de agenda gezet als mogelijk verbeterpunt.

Friso SijbertsmaRoyal HaskoningDHV

Comfortabele werkplekken met verbeterde akoestiek en klimaat

De halfronde gevel van de aanbouw van het Floradôme gebouw bracht bijzondere uitdagingen met zich mee voor het akoestisch ontwerp van de werkvloer. Het kantoor is zo ingericht dat er plek is voor zowel samenwerking als individuele werkzaamheden. Om de akoestiek te verbeteren zijn verschillende oplossingen toegepast, waarbij een goed geluidsabsorberend nieuw klimaatplafond gebruikt is als basis.

Op de werkvloer zijn onder andere afschermende wandelementen geplaatst en is geluidsabsorberend materiaal (gemaakt van hergebruikt PET-vilt) aangebracht op wanden. Ook het tapijt helpt bij het voldoende beperken van loop- en contactgeluiden op de werkvloer. Om aan te sluiten op de duurzaamheidsambities is ook het tapijt van hergebruikte materialen gemaakt, waaronder oude visnetten en aangespoeld plastic.

Om op de werkplekken een comfortabel klimaat te realiseren is gebruik gemaakt van klimaatplafonds. Bij de volledig glazen gevels van het gebouw is dit gecombineerd met lokale vloerverwarming. Dit compenseert de eventuele koude luchtstromingen vanwege de glazen gevels en dit zorgt voor een prettig klimaat over de hele werkvloer. Hierbij is gebruik gemaakt van een warmtepomp die voorziet in de warmte- en koudebehoefte.

Veel daglicht dankzij nieuw atrium

De verbinding tussen het bestaande en nieuwe gebouw vormde een uitdagend vraagstuk op het gebied van constructies. Zo is onderzocht of het mogelijk was om in de bestaande dragende gevel grote openingen te maken om de gebouwen zo op elke verdieping te verbinden. Uiteindelijk is het gelukt om dit met minimale ingrepen mogelijk te maken.

Tussen het nieuwe kantoor en het gerenoveerde kantoor is ook een overdekte binnenplaats gecreëerd, waarvan de begane grond gebruikt wordt als restaurant. Door de diepte van het gebouw was het lastig om alle werkplekken te voorzien van daglicht, maar door het nieuwe atrium krijgen de omringende werkplekken dat nu wel.

Het atrium dient ook als centrale luchtafvoerlocatie voor het klimaatsysteem. De gebruikte lucht uit de aangrenzende (kantoor)ruimten wordt het atrium ingebracht en wordt hier vervolgens weer afgezogen en verplaatst naar buiten. Met deze oplossing was het niet meer nodig om op elke vloer een afzuigkanaal aan te leggen.
Duurzaam en inspirerend werkplekontwerp voor Royal FloraHolland
©Ossip
Duurzaam en inspirerend werkplekontwerp voor Royal FloraHolland
©Ossip
Duurzaam en inspirerend werkplekontwerp voor Royal FloraHolland
©Ossip

Verbinding tussen kantoor en organisatie

Een van de ambities van Royal FloraHolland was om een zichtbare connectie te krijgen tussen het kantoor en de dienstverlening van Royal FloraHolland. Deze connectie gaat veel verder dan alleen logo’s. Omdat Royal FloraHolland bekend staat als grootste bloemveiler wilden we echte planten integreren in het concept. Het gebouw is nu een levend beeld van groen in de werkomgeving geworden, waar je vanaf elke plek uitzicht hebt op groen. Het gebouw is nog verder aangevuld met uitgebreide groenpartijen op locaties waar veel mensen komen.

Het meest opvallende begint al als je het gebouw binnenkomt. Hier staat een grote groene wand als achtergrond van de receptie. De wand integreert levende planten en een digitaal scherm, die de verschillende kanten van het werk van Royal FloraHolland laat zien. Om in lijn te blijven met de duurzaamheidsambities is deze wand gemaakt van gerecyclede materialen. Zo zijn de spanten uit het vervoersproces van de sierteelt hierin hergebruikt en visualiseren op die manier de duurzame en circulaire ambities van Royal FloraHolland.

Door allerlei verschillende elementen te combineren zorgden we ervoor dat het gebouw op een passende manier aansluit bij de activiteiten van Royal FloraHolland.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...